SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Företag som fått stöd

  DigitalWell Innovationssupport stöttar företag och entreprenörer som har innovativa idéer med potential att skalas upp för att lösa viktiga behov inom hälsa och välfärd.

  Preactly

  Ett coachande digitalt hälsoledningsverkyg för organisationer, medarbetare och egenföretagarare som värdesätter ett långsiktigt välmående.

  Livskämpar AB

  Livskämpar är ett innovationsprojekt för att skapa en digital följeslagare för personer som inte vet om de orkar leva. Appen Lumeno guidar användaren genom vardagen utifrån just deras situation och mående.

  AtWrk​

  För att undvika onödiga kulturkrockar och kostnader så har AtWrk​ tillsammans med företag och organisationer utvecklat en pedagogisk app med teori och test i ett som gör det lätt att göra rätt från början.

  Bailando Studios

  Det finns mycket som talar för att dans kan vara en väg till välbefinnande. Tillsammans undersöker vi hur det kan utvecklas med hjälp av digitala stöd som komplement till traditionella dansaktiviteter.

  Care to Translate

  Care to Translate är en digital medicinsk översättare för alla som behöver kommunicera i vården.

  HealthGoing

  HealthGoing är den enda sökmotorn som samlar, kvalitetssäkrar personifierar kost- och träningsinformation. I plattformen kan kunderna också boka tid hos externa partners för rådgivning.

  Add safety

  Add safety utvecklar ett digitalt verktyg som förändrar möjligheterna i arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.

  BuhoBox

  Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för pedagoger, rektorer eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Buhobox är en del av Ineq Solutions.

  Stepler

  Med sin app vill Stepler peppa människor att komma igång med motionen. I appen samlas poäng som omvandlas till rabatter och presentkort.

  Zimify

  Zimify är en app för studenter för att öka nätverkande studenter emellan, för högre betyg och ett sätt att förebygga psykisk sjukdom.

  Momentus

  Medicinsk information, expertkunskap och gemenskap för din hälsa och återhämtning efter graviditet och förlossning.

  Masano Health

  Masano Health är en totallösning för rehabilitering genom digital teknik, egna team och patientprogram. I vår e-rehabilitering erbjuder vi interdisciplinärt teamarbete med evidensbaserade, aktiva rehabiliteringsprogram med hjälp av digitala verktyg som sätter patienten i centrum.

  Flinkit

  Flinkit erbjuder Sveriges första digitaliserade handuppräckning. Deras innovation kombinerar traditionell pedagogik med ny teknologi.

  StudyBee

  StudyBee är ett verktyg som möjliggör formativ och summativ matrisbedömning mot skolverkets kunskapskrav direkt i Google Classroom.

  Bwell

  Bwell är ett verktyg som får elever och vuxna att ta ansvar för sin fysiska träning, hälsa och livsstil. Förebygger stress och psykisk ohälsa i skola och arbetsliv.

  Föda utan rädsla

  Utvecklar en digital tjänst för att hjälpa gravida till en tryggare förlossning. Innehållet baseras på metodiken från succéboken Föda utan rädsla.

  Geras Solutions

  Geras Solutions tillhandahåller ett digitalt verktyg och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Verktyget är utvecklat i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats klinisk av Karolinska Universitetssjukhuset.

  DigiCare

  DigiCare Anhörigstöd är en app som förbättrar kontakten mellan äldre, anhöriga och personal inom vård och omsorg. Ytterligare en tjänst, DigiCare Tillsammans, syftar till att bryta isolering och ensamhet bland äldre.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.