SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Juridikstöd

  Via ett stort externt nätverk av experter inom det juridiska området kan du få stöd med att öka kunskaperna inom t.ex. informationssäkerhet, GDPR, eller immateriella rättigheter. Att förstå vilken påverkan regelverken har på just din digitala lösning, skapar bättre förutsättningar för att bygga förtroende inom offentlig verksamhet, som ställer höga krav på säkerhet.  

  DigitalWell Innovationssupport har även tillgång till experter som kan ge dig stöd i att se över immateriella tillgångar och i att ta fram en strategi för dessa. En genomarbetad strategi skyddar ditt varumärke, logotyp och ser över möjligheten att söka patent. Den tar även hänsyn till så kallade icke registrerbara tillgångar som avtal, kunddatabaser, rättigheter vad gäller både utveckling och tillhandahållande av en digital lösning m.m. 

  Kontakt

  Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kan vi se hur vi tillsammans kan lösa dem.

  Anders Solberg

  Innovation Manager / Innovation Support
  +46 (0)73 529 14 62
  anders.solberg@compare.se

  Läs om fler stödtjänster som erbjuds! 

  Tjänsteinnovation och behov

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Prototyparbete

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Test och verifiering

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Affärs- och verksamhetsutveckling

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Marknad och kommunikation

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Finansierings- och investerarstöd

  Innovation i offentlig sektor.

   

  HealthTech och klinisk forskning

  Innovation i offentlig sektor.

   

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.