Innovation och transformation

Med individen i fokus behöver vi tillsammans höja innovationsförmågan för att lösa komplexa utmaningar inom hälsa och välfärd. Vi gör det genom att erbjuda en arena för innovation, utveckling av digitala hälso- och välfärdstjänster och ett långsiktigt partnerskap. 

Arena för innovation

Samverkan och nätverk

Innovationscase

Långsiktig partner

Arena för innovation

Vi erbjuder en arena som stimulerar nya tankebanor och skapar utrymme för innovation. Det gör vi tex genom samverkan med näringslivet, hur det faktiska innovationsarbetet bedrivs internt eller genom arbete med nationell lagstiftning och policymaking. 

Genom användning av digitala verktyg och plattformar blir innovationsarbetet tillgängligt för flera, oberoende av vart du befinner dig. Att mötas gränsöverskridande i fysiska miljöer stärker utvecklingsarbetet ytterligare. I DigitalWell Innovation Hub samlas aktörer som vill testa och samverka kring utvecklingen av digital hälsotjänster på en neutral plats. Här anordnas kunskapshöjande aktiviteter, workshops, utbildningar och seminarier. 

 

Samverkan och nätverk

DigitalWell Arena är en plattform för samverkan både inom organisationen, samt tvärfunktionellt och tvärsektoriellt mellan kommun, region, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans skapar vi nätverk för att stimulera innovation inom hälsa och välfärd.

Innovationscase

Tillsammans utvecklar vi framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Fördelarna är många. Med användaren i fokus säkerställer vi värdeskapande lösningar på faktiska behov. Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kanske vi kan lösa dem tillsammans. 

Långsiktig partner

Genom förankring i regionens utvecklingsplan säkerställer vi att arbetet inom arenan är en del av den pågående utvecklingen och utgår ifrån faktiska behov. 

DigitalWell Arena är en stark och långsiktig partner med 10-årig finansiering från Vinnova (2019-2028) där Region Värmland och Karlstads universitet är stora finansiärer och partners. Genom vår samlade kompetens inom arenan stärker vi upp i pågående utvecklingsarbeten, från lokal till internationell nivå och bidrar till en ökad innovationstakt. 

Tveka inte att kontakta oss vid intresse eller idéer för samverkan. Läs mer om att bli partner i DigitalWell Arena här

 

Hör gärna av dig!

Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kanske vi kan lösa dem tillsammans .

Marie Granander

Process Manager
+46 (0)73 500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.