Immateriella rättigheter

  Alla företag har immateriella tillgångar. De är ett företags icke fysiska tillgångar som inte går att ta på, det betyder inte att de är mindre värdefulla än de fysiska. Företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar kan ha högre lönsamhet än de som inte gör det. Hur det går till kan du läsa om nedan. 

  Vad?

  Varför?

  Hur?

  NÄR?

  Vad?

  Immateriella tillgångar är alltså företagets tillgångar som inte går att ta på. Därför kan de vara svåra att värdera, ett krav är att en immateriell rättighet enligt definitionen måste vara identifierbar. Exempel på Immateriella tillgångar är: Loggor, film, musik, licensrättighet, designskydd, patent, appar, kundregister etc.

  Varför?

  Dessa tillgångar kan uppge till så mycket som 80 procent av företagets värde. Därför är det mycket viktigt att kartlägga ditt företags immateriella tillgångar och bestämma hur de ska hanteras. Det är grunden för att ditt företag ska ges de bästa förutsättningarna för att vinna de konkurrensfördelar som du har med era tillgångar.

  Hur?

  Eftersom den kan köpas, säljas, hyras ut, bytas eller överföras är en immateriell tillgång värdefull trots att den inte går att ta på. Det är viktigt att tänka igenom sätt att hantera både de tillgångar som omfattas av immaterialrätten och de som inte gör det. Ett företag bör därav ha en strategi för hantering av dem, en så kallad IP-strategi. Din strategi beskriver hur dina immaterialla tillgångar ska användas och skyddas och har en stark koppling till din affärsplan.

  När?

  Som tidigare nämt bör ett företag ha en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar från start. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för de immateriella rättigheterna i Sverige. Vill du ha ett skydd som sträcker sig över andra länder än Sveriges gräns behöver du registrera detta hos behörig myndighet i landet eller de länderna som du vill söka skydd inom. Även här finns skiljaktigheter beroende på vad du vill skydda, så det gäller att vara klar med vart värdet ligger för ditt företag.

  Gå med!

  Ta del av andras erfarenheter, diskutera, få värdefull kunskap och svar på dina frågor i vår öppna community på Slack. Bli medlem här  

  Hör gärna av dig!

  Med rätt stöd blir resan från idé till verklighet både kortare, snabbare och roligare. DigitalWell Innovationssupport erbjuder kontakter och verktyg för att företag ska kunna utveckla smarta lösningar för framtidens hälsosamhälle.

  Caroline Blixt

  Innovation Coordinator
  +46 (0)725 30 36 88
  caroline.blixt@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.