SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Förutsättningar för
demand acceleration

Vad behöver finnas på plats för att lyckas med upphandling enligt orinciperna för Demand Acceleration?

  1. Det behöver finnas en betydande marknadspotential kopplat till en potentiell lösning på behovet.

  2. Förankring i organisationen, hos såväl ledning som alla inblandade funktioner 

  3. En tryggt innovationsklimat. Att våga misslyckas är en förutsättning för att lyckas. 

  4. Tillgång till alla nödvändiga resurser – såväl budget som inblandade funktioner (upphandling, IT, behovsägande verksamhet etc)

  5. En intermediär (science park, inkubator eller annan form av innovationsmiljö) behöver involveras, för att både stödja och utvärdera leverantörernas förmåga att möta efterfrågan på marknaden, parallellt med utvecklingsprocessen. 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.