DWA Ventures is launching a $10MM pre-seed accelerator fund in Norway and Sweden, to support Nordic&Baltic digital health and welfare businesses preparing to scale by leveraging the founders 20+ years established networks, testbeds and sales acceleration.

    Interested – contact us! 

    eu_fond_logo

    EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

    Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.