SEARCH
Stäng den här sökrutan.
dot-1
dot-1
dot-1
dot-1

Demand
Acceleration

Den offentliga affären
kan driva
innovation omställning

Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg

JOIN THE COMMUNITY

Innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan

Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg, genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar.

Offentlig upphandling omsätter årligen över 800 miljarder kronor bara i Sverige. Om bara en procent skulle kunna användas för att driva innovation och utveckling så skulle det motsvara mer än dubbelt så mycket som hela Vinnovas nuvarande budget.

En underutnyttjad potential

Andel svenska organisationer som i hög grad arbetar för att upphandla innovativa lösningar

Kommuner

11%

Regioner

13%

Statliga myndigheter

18%

Sex principer för Demand Acceleration

1.

Upphandling kan driva utveckling och innovation

Upphandling i offentlig sektor kräver utvärdering, medan innovation innebär en osäker process utan fördefinierade specifikationer.

Det går det att kombinera upphandling och innovation genom att använda de grundläggande principerna för offentlig upphandling som riktlinjer för samarbete mellan den offentliga kunden och leverantörer.

2.

Innovation kräver utrymme för experimenterande och lärande

Innovation handlar om att skapa värde genom nya eller bättre lösningar via en utforskande, experimentell och iterativ process, som kräver utrymme, resurser och förankring i organisationen.

Framgångsrik innovation kräver förmågan att omfamna misslyckanden, lära sig stegvis och ta begränsade risker i början för att minimera osäkerhet och öka chanserna till framgångsrik upphandling av innovationer.

3.

Framgång kan inte analyseras fram, den framträder efterhand

Innovation är en process där användare och lösningstillhandahållare samarbetar, och flera alternativa leverantörer bör bjudas in istället för att välja en enda leverantör.

De som inte kan möta kundernas behov eller skala upp lösningen på marknaden bör gradvis avvisas, och innovationen bör tillåta samskapande i flera faser med minskad risk och osäkerhet.

4.

Interaktion triggar insikter

Skisser, presentationer, demonstratorer och prototyper används för att förtydliga behov, krav och lösningar och skapa interaktion och dialog för att öka förståelsen under processen.

I en samskapande process bör potentiella lösningar och leverantörer inkluderas tidigt, och behovsanalysen betraktas som en startpunkt i innovationsprocessen snarare än en slutpunkt.

5.

Skalbara lösningar ökar det gemensamma värdet

Skalbarhet är viktigt i alla steg av processen, från marknadsanalys av behovet till utvärdering av lösningens affärspotential och leverantörers spridningsförmåga.

6.

Immateriella tillgångar tillhör leverantören

Leverantörerna bör äga de immateriella tillgångarna som utvecklas under processen, vilket kan kombineras med principen om samskapande.

Cases

SUPPLIERS

Följande organisationer erbjuder idag tjänster inom demand acceleration:

Aldab Innovation
Jakob Lindvall

  jakob@aldab.se
+46 (0)70 825 90 10

Tjänster:

Processledning, utbildning, strategi och affärsutveckling

Ml Impact Consulting
Marie-Louise Eriksson

hello@mlimpact.se
+46 (0)70 928 20 72

Tjänster:

Processledning, utbildning

Stiftelsen Compare
Lina Svensberg

lina.svensberg@compare.se
+46 (0)76 137 97 68

Tjänster:

Processledning, utbildning, handledning, strategi

Quadruple Wermland AB
Per Danielsson

per.danielsson@me.com
+46 (0)70 307 24 18

Tjänster:

Juridisk rådgivning, upphandlingskonsultation

Dialogmakarna
Niklas Tideklev

niklas.tideklev@dialogmakarna.se
+46 (0)73 925 49 60

Tjänster:

Juridisk rådgivning, processledning, utbildning, upphandlingskonsultation

Bron Innovation
Hanna Wallin

hanna.wallin@broninnovation.se
+46 (0)76 022 41 92

Leap for Life
Anna-Maria-Mårtensson

anna_maria_martensson@hh.se
+46 (0)72 977 37 21

Vill du finnas med på listan?
Kontakta Lina Svensberg

RESURSER

PODCASTS

ARTICLES AND BLOG POSTS

PRESENTATIONS

Lina Svensberg

Process Manager
+46 (0)76 137 97 68
lina.svensberg@compare.se

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

16%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

Sverige (BNP ca 800 Mkr)
EU (BNP ca 20.000 Mkr)
Innovations budget i myndigheterna och statliga offentligt upphandling

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

16%

Vinnovas budget (approx 4Mkr)

16%

Senaste nytt från DigitalWell Demand Accelerator

Kontakta oss

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.