SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Därför behövs DigitalWell

  Det är få små- och medelstora företag som deltar i utvecklingsprojekt med offentlig sektor. Det innebär både förlorade affärsmöjligheter för företagen och färre innovativa lösningar för den offentliga sektorn.

  Vi har identifierat viktiga punkter:

  Det saknas en mötesarena där företag kan utveckla, testa och verifiera utmaningsdriven innovation, tillsammans med forskning och offentlig sektor.

  Det saknas effektiva strukturer och processer för gemensamt utvecklingsarbete.

  Det traditionella sättet att upphandla och införa ny teknik upplevs som en begränsning för innovation, både av offentlig sektor och företagen.

  Nya digitala tjänster misslyckas alltför ofta pga att de inte har utvecklats med systematisk användar-/medborgarinvolvering.

  Nya digitala tjänster misslyckats ofta vad gäller att kombinera användarvänlighet med datasäkerhet.

  Vanligt med bristande interoperabilitet (dels vad gäller att fungera tillsammans med befintliga IT-system, men också i skärningspunkter mellan yrkesgrupper eller samverkan mellan olika aktörer) i offentlig sektors miljö.

  Det saknas en systematisk omvärldsbevakning och kunskapsutbyte med andra regioner och länder.

  Se hur vi jobbar med detta i DigitalWell här

  Okategoriserad

  Virtual visit to Norway

  Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.