PROCESSER OCH METODER

Så här jobbar vi inom DigitalWell

Med utgångspunkt i tjänstedesign metodiken säkerställer vi användarfokus och hållbara lösningar för framtiden. Vi hanterar både utmaningar från offentlig sektor och nya idéer från entreprenörer.

1. INVALSPROCESS

Inval av utmaningar

Vi utreder att behoven och utmaningarna ligger inom ramen för vad projektet ska hantera. Därefter identifierar vi vilka aktörer som behöver bidra och gör en bedömning av grundförutsättningarna för att det ska kunna bli en lyckad process via en riskanalys.

Inval av tjänste- och produktidéer

Vi utreder att idéerna ligger inom ramen för vad projektet ska hantera. Därefter identifierar vi hur idén kan få del av projektets resurser, beroende på hur långt den kommit

2. DESIGNPROCESS

Vi utgår ifrån ”Double diamond” metoden som är en erkänd metod inom tjänstedesign. Vi fördjupar oss i utmaningarna utifrån användarnas behov och tillsammans genererar lösningar utifrån dem.

Första diamanten – tydliggöra behovet

Vi definierar behovet hos användaren och skapar djupare insikter för att utveckla lösningar som skapar värde för användaren. Vi gör det bland annat med hjälp av intervjuer, workshops och observationer.

Andra diamanten – ta fram lösningar

Fokus ligger på att hitta lösningar till behovet. Genom att vi säkerställt behovsbilden efter första diamanten kan vi börja generera idéer som ska landa i ett användbart koncept.

2. UTVECKLINGSPROCESS

Denna del tar vid där konceptet är fastställt och vi är redo att börja utveckla prototyper. Vi fortsätter att ha användaren i fokus genom hela processen. Här blir det även viktigt att verifiera kraven från både produktions – och marknadsperspektiv för att undvika innovationsgapet, och därmed öka möjligheterna för en lyckad implementering och kommersialisering av produkt/tjänst.

 
Relaterat innehåll
Okategoriserad

Virtual visit to Norway

Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.