SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Fyra delområden

  En mötesarena för framtidens digitala välfärdstjänster

  För att underlätta samverkan mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv i utvecklingen av framtidens välfärds- och hälsotjänster fokuserar vi särskilt på fyra delområden.

  Innovation Hub

  Vi har etablerar DigitalWell Innovation Hub - en öppen innovationsmiljö för utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster. Innovationsmiljön öppnar även verklighetsnära testmöjligheter för näringslivet.

  Metoder & processer

  Vi etablerar och utvärderar processer och metoder för samverkan runt användarcentrerad utveckling. Processen ska överbrygga det så kallade ”innovationsgapet” och sträcker sig hela vägen från behov till en lösning som kan fungera i sitt sammanhang. DigitalWell kan också erbjuda stödtjänster för företag som vill utveckla nya digitala välfärdslösningar.

  Löser samhällsutmaningar

  Utifrån faktiska utmaningar i offentlig sektor processleder vi det vi kallar för case. Processledningen samordnar samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv hela vägen från behov till implementerings- och kommersialiseringsbar lösning. Samtidigt verifieras metoderna och processerna.

  Omvärldsbevakning & kunskapsutbyte

  Vi strukturerar omvärldsbevakning och kunskapsytbyten inom området.

  Okategoriserad

  Virtual visit to Norway

  Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.