Fyra delområden

En mötesarena för framtidens digitala välfärdstjänster

För att underlätta samverkan mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv i utvecklingen av framtidens välfärds- och hälsotjänster fokuserar vi särskilt på fyra delområden.

Innovation Hub

Vi har etablerar DigitalWell Innovation Hub - en öppen innovationsmiljö för utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster. Innovationsmiljön öppnar även verklighetsnära testmöjligheter för näringslivet.

Metoder & processer

Vi etablerar och utvärderar processer och metoder för samverkan runt användarcentrerad utveckling. Processen ska överbrygga det så kallade ”innovationsgapet” och sträcker sig hela vägen från behov till en lösning som kan fungera i sitt sammanhang. DigitalWell kan också erbjuda stödtjänster för företag som vill utveckla nya digitala välfärdslösningar.

Löser samhällsutmaningar

Utifrån faktiska utmaningar i offentlig sektor processleder vi det vi kallar för case. Processledningen samordnar samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv hela vägen från behov till implementerings- och kommersialiseringsbar lösning. Samtidigt verifieras metoderna och processerna.

Omvärldsbevakning & kunskapsutbyte

Vi strukturerar omvärldsbevakning och kunskapsytbyten inom området.

 
Relaterat innehåll
Okategoriserad

Virtual visit to Norway

Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.