Innovation Hub

DigitalWell Innovation Hub är en öppen innovationsmiljö för utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster.

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor, akademi och entreprenörer vill vi utveckla produkter och tjänster som morgondagens människor och samhälle har behov av. Innovation Hub är en fysisk innovationsmiljö på Karlstad Innovation Park som främjar oväntade möten, mod att våga prova och stöd för att hitta rätt väg.

Låt dig inspireras av innehållet – eller skapa innehåll som inspirerar andra

Seminarium & workshops

Under våren 2020 kommer bland annat Karlstads universitets fakultet för Datavetenskap att hålla en workshop om cybersäkerhet och CGI kommer att arrangera ett innovationsseminarium.

TechTalk Värmland våren 2020

TechTalk Värmland fokuserar på hur vi som människor, företag och organisationer påverkas av den pågående digitaliseringen. Syftet med träffarna är att lära från varandra, inspireras och utvecklas.

Öppen samverkansmiljö

Innovation Hub är en öppen samverkansmiljö. Har du en idé på en aktivitet som angriper samhällsutmaningar kopplade till hälsa och välfärd, kontakta oss!

Aktuella aktiviteter

Håll koll i vår kalender eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inga kommande aktiviteter i Innovation Hub.

KONTAKT

Sandra Dalåsen

Event Coordinator
+46 (0)730-25 71 29
sandra.dalasen@compare.se

Lokaler för innovations- och utvecklingsarbete finns också hos våra partners så som Region Värmland (Innovationsslussen), Nordic MedtestKarlstads universitet, Experio Lab i Värmland och RISE Service Labs

 
Relaterat innehåll
Okategoriserad

Virtual visit to Norway

Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.