Digitalt förändringsstöd

Att ändra sina levnadsvanor till att bli mer hälsosamma, och där fysisk aktivitet är en naturlig del av vardagen, är inte alltid enkelt. Hur kan vi stötta och motivera de individer som har ett större behov att genomföra denna förändring i sina liv?

Här berättar Birgitta Sjöqvist, verksamhetschef för Friskvården i Värmland om utmaningen vi tillsammans löser

Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

Detta case handlar om att stötta en beteendeförändring för personer som är i behov av att ändra sina levnadsvanor. Motivationen är då en viktig faktor för framgång och här kan ofta mer stöd behövas. Idag har dessa individer endast fysiska möten med Friskvården i Värmland, och det är detta vi nu vill hitta ett komplement till. Kanske kan ett digitalt hjälpmedel stötta i att fler kan behålla dessa hälsosamma levnadsvanor även i förlängningen?

Vår utmaning

Hur kan vi hjälpa denna individ att öka tilltron till sin förmåga att bli mer fysiskt aktiv och fokusera mer på sin hälsa? Hen har ett behov av ett personligt stöd för att nå sina mål.

Behovsägare

Friskvården i Värmland

Kontaktperson

Marika Martin, Process Development Designer, DigitalWell
+46 (0)73 028 81 68
marika.martin@compare.se

 

 
Relaterat innehåll
Okategoriserad

Virtual visit to Norway

Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.