SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  ATT HITTA RÄTT

  ATT HITTA RÄTT

  Patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta inne på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) och andra, liknande enheter i länet. Hur kan vi ta fram ett digitalt komplement till skyltning, så att alla kan känna sig trygga inför sitt besök?

  Vad handlar utmaningen om och varför är den viktig att ta sig an?

  Besökare upplever att det är svårt att hitta inne på CSK och andra, liknande vårdenheter i länet. De informationsskyltar som finns idag räcker inte till. Att anmäla sig i receptionen tar tid för både besökare och personal. Dessutom fungerar inte alltid självbetjäningen på alla enheter i länet.  Detta kan skapa en ökad stress, både innan och i samband med besöket. Patienter kommer sent till sina besök eller uteblir helt. Om fler kan ta sig till rätt ställe på egen hand kan resurser användas till att hjälpa dem med större behov.

  Det här har hänt i caset

  Personal på regionen har genomfört intervjuer med besökare, patienter samt personal på CSK. Intervjuerna kompletterades med att personal på regionen fick simulera ett besök med nedsatt syn, samt att de fick ta del av statistik över hur många som ringer in och frågar efter vägen till specifika mottagningar på CSK. Därefter genomfördes en workshop med representanter från Röda korset, Karlstads universitet, Karlstads kommun och Region Värmland. Syftet var att bearbeta materialet och skapa förståelse för patientresan mellan hemmet och vårdbesöket. Sedan arbetade en mindre grupp på regionen tillsammans med Compare för att ta fram en persona. Det är en fiktiv person som är representativ för målgruppen. De mål, insikter, beteenden och utmaningar som finns togs också med i personan.

  Vår utmaning

  Hur kan vi hjälpa besökare att känna sig trygga, få dem att förstå vart de ska och hjälpa dem hitta till rätt plats i tid. Samma plats kan ha olika benämningar, och besökaren kan dessutom ha svårt med det svenska språket och vill ha bekräftelse att hen är på rätt väg.

  Det här har vi gjort

  I augusti  jobbade vi med att ta fram idéer under en workshop, utvecklade enklare prototyper under ett ”hackaton” och utförde därefter användartester. Alla event var öppna att delta i för både företag och privatpersoner.

  Det här är på gång

  I februari inleddes en studie av forskare från Karlstads universitet kopplad till Att hitta rätt. Här kan du läsa mer om studien
  Vill du delta i studien så hittar du mer info här.

  Behovsägare

  Region Värmland

  Kontaktperson

  Malthe Vesström, Process Leader, DigitalWell
  +46 (0)72 530 36 88
  malthe.vesstrom@compare.se

  Okategoriserad

  Virtual visit to Norway

  Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.