SEARCH
Stäng den här sökrutan.

FÖrberedelsefas

Behovsformulering är inte slutpunkten på en omfattande behovsanalys, utan startpunkten för en integrerad behovsanalys.

Förberedelsefas:

Den inledande fasen består av två delar

  1. Behovsformulering
  2. Förankring

Den underliggande principen för förberedelsefasen är att interaktion triggar insikter. Förståelsen för behovet kommer därmed att utvecklas under processens gång. I en samskapande process betyder det att de potentiella lösningarna och dess leverantörer behöver inkluderas i processen så tidigt som möjligt. Men den initiala formuleringen av behovet behöver görs av behovsägarna. Därför ska formuleringen av behovet inte ses som slutpunkten efter en omfattande behovsanalys, utan som en startpunkt för en behovsanalys integrerad i innovationsprocessen.

Vi kallar det integrerad behovsanalys.

Därför är förberedelsefasen betydlig mindre omfattande än en traditionell behovsanalys.      

Parallellt behöver det även säkerställas att det finns en förankring i organisationen kring att lägga resurser på utvecklingen av en potentiell lösning på behovet, förutsatt att man bedömer att det finns potential i de lösningsförslag som kommer fram under processens gång. Vilket tillvägagångssätt som kommer att användas kommer dock att avgöras under processens gång, beroende på bland annat utfall av marknadsanalysen.

Exempel från ”Upplev min verklighet”

I caset ”Upplev min verklighet” formulerades behovet enligt följande:

Hur skulle vi, med hjälp av digitala lösningar, kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt på ett sätt som skulle kunna: 

  • fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal? 
  • bidra till bättre förståelse för de berördas situation?
  • innebära att de som tar del av tjänsten får förmågan att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, och bemöta även behoven hos de individer som inte kan uttrycka vad de vill och behöver, och därigenom öka känslan av trygghet och förtroende?
  • skalas upp för att nå fler?

Förberedelsefasen, inklusive behovsformulering, samt förankring i organisationen tog sex veckor från första möte mellan processledning och behovsägare, till kommunikation av RFI (se marknadsanalys). Då fanns redan en initial förankring i organisationen att utforska innovativa arbetssätt kopplat till en utmaning inom det berörda området. 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.