Per Kristensson, Author at DigitalWell Arena

    Bättre vård… nej hälsa, med ett bredare synsätt

    Svensk vård är fantastisk. I ett internationellt perspektiv är håller den hög kvalitet, det vill säga, den hjälper en patient med de problem denne har. Den är också, jämförelsemässigt sett, kostnadseffektiv. Vårdens stora problem är tillgänglighet. I Sverige får vi vänta alldeles för länge på att få hjälp och alla som bor i Sverige har … Continued

    eu_fond_logo

    EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

    Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.