Nerea Garcia, Author at DigitalWell Arena

  Framtidsresan 2049

  Skapa utveckling, var konkurrenskraftig och väx hållbart! Ta ägarskap över förändringarna och led utvecklingen – både individuellt och i din organisation. Vägen dit börjar med kunskap. Här få du tillgång till konkreta verktyg och metoder som skapar förutsättningar för ett lyckat framtidsarbete. Du som vill ligga steget före och lära dig mer om digitala arbetssätt … Continued

  Govtech Day Sweden

  GovTech Day är Sveriges årliga mötesplats för GovTech. Där samlas entreprenörer, tjänstepersoner, innovatörer, idébärare och medarbetare för att accelerera samhällsvärdet i den digitala transformationen. 2022 års upplaga arrangeras i Sundsvall, med möjlighet för alla att även mötas digitalt. Årets keynote-speaker är Stefan Engeseth. Genom att studera hajens beteendemönster, instinkter och karaktärsdrag har han utvecklat ett … Continued

  eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2022

  eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. eFörvaltningsdagarna är för dig som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Under två heldagar tar du del av nyheterna och de … Continued

  Join Sweden Summit 2022

  Industry, innovation, insights, investment – all in one event Join Sweden Summit 2022 is an international high-level event promoting strategic, direct foreign investments and expansions in Sweden. The Summit will bring together leaders and gamechangers from academia, politics, industry, and innovative environments to explore Sweden’s investment potential and opportunities to pioneer the possible. https://youtu.be/Nx6iVCYZ_SY Are you interested in … Continued

  A-match

  Are you interested in bringing life to good ideas? A-match is a forum where investors meet potentials, it’s an event where companies with great ideas and potential, for start-up or growth, meet caring and strong investors. A-match is the investor forum where you meet well-prepared companies that present tomorrow’s business ideas with short, core pitches. Of … Continued

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.