anders.milde, Author at DigitalWell Arena

VR-tjänst sprids i offentlig sektor efter unik upphandling

En VR-tjänst för att utbilda vårdpersonal sprids nu i landet. Tjänsten är den allra första som utvecklats genom Demand Acceleration, en helt ny upphandlingsmetodik. Genom att testa en ny upphandlingsmetodik ville Karlstads kommun skapa en bättre lösning för att utbilda vårdpersonal i att hantera utmanande situationer. Syftet var att öka förståelsen för kunder med kognitiv … Continued

Kickoff för flera nya satsningar inom Demand Acceleration

Den här veckan var det kickoff för flera nya satsningar kopplade till Demand Acceleration. Det handlar både om att sprida kunskapen om metodiken och att pröva den inom helt nya områden. En viktig samarbetspartner i arbetet med att sprida och utveckla metodiken är Ignite Sweden, som bidrar in med erfarenheter och verktyg för matchning mellan … Continued

Nya team ska utbildas i att leda demand acceleration

Nu ska fler aktörer få kunskap i att processleda offentliga upphandlingar genom efterfrågeacceleration. DigitalWell Arena kommer att utbilda en handfull team under våren – där målet är att skala upp användningen av metodiken. Grundantagandet bakom Demand Acceleration är att offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att driva innovation. I processen jobbar den offentlig verksamheten … Continued

Ny styrgrupp redo att föra DigitalWell Arena vidare

DigitalWell Arenas styrgrupp har fått fyra nya medlemmar. De ger ett tillskott av spetskompetens från både näringslivet, innovationssfären och sjukvården – vilket har stor betydelse när arbetet får en alltmer nationell och internationell prägel. Den nykomponerade styrgruppen träffades för första gången fysiskt i Karlstad under veckan för att diskutera hur man tar ytterligare steg både … Continued

Final exam for graduating startups of DigitalWell Ventures

At Demo Day all of the startups of DigitalWell Ventures pitched at PierX in Oslo. One last test in meeting real investors – before graduateing from the accelerator and start scaling their companies. One of DigititalWell Ventures’ main tasks is to attract more investment to the health tech sector. But although profiled investors from Anchora … Continued

Så kan användarnas upplevelser utveckla digitala hälsotjänster

DigitalWell Arena har testat en ny metod för att utvärdera användarnas upplevelse av nya, digitala hälsotjänster. Kunskap som kan ha stor betydelse för att den fortsatta utvecklingen. Först ut att testa metodiken är Lumeno – en app för att hantera livets både ljusa och mörka stunder. För många digitala hälsotjänster uppstår ett slags moment 22. … Continued

Ny mötesserie ger inblick i DigitalWell Arena

Den 4 oktober är det premiär för DigitalWell Meet Up – en mötesserie där du kan hålla dig uppdaterad om DigitalWell Arena. I ett första skede är sex möten planerade. Syftet är att dela information och kunskap kring hur DigitalWell Arenas verksamheter, projekt och aktiviteter utvecklas, samt vilka resultat och effekter det bidrar till. Det … Continued

Seminarium: Så kan IoT-teknik bidra till ökad hälsa i skolan

Hur kan data och insamling av data i den fysiska miljön skapa förutsättningar för att öka elevernas välbefinnande och bidra till ökat lärande? Välkommen till ett seminarium där vi delar med oss av kunskaper från projektet ”IoT i skolan för var och en”. Vilka behov har skolan – och hur kan IoT-teknik och datainsamling bidra … Continued

Inova förbereder köp av DigitalWell Ventures

Stiftelsen Inova förbereder ett köp av DigitalWell Arenas accelerator för hälsotjänster. I går togs det första steg när Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd ställde sig positiv till affären. DigitalWell Ventures är en accelerator för startups inom digital hälsa och välfärd som startades av Stiftelsen Compare under 2020. Acceleratorn har snabbt utvecklats till att bli en av … Continued

Film: Så fungerar efterfrågeacceleration

Vad är egentligen efterfrågeacceleration? I den här filmen får du en bra sammanfattning hur metodiken kan ge offentlig upphandling möjlighet att driva innovation. Medverkar gör bland andra Lina Svensberg, Innovation Manager på Compare och verksamhetsledare för DigitalWell GovTech Incubator, som lett arbetet. Vi möter även flera andra nyckelpersoner från Karlstads kommun – som i samarbete … Continued

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.