SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Investerarforum riktade fokus mot hälsoinnovationer

  Den 7 maj arrangerades A-match i Karlstad, där tio startups fick möjlighet att pitcha sina affärsidéer inför ett stort antal investerare. Vårens event hade för första gången ett speciellt fokus på bolag med tjänster kopplade till hälsoinnovation.

  A-Match arrangeras av Almi Värmland, där DigitalWell Arena är en av eventets samarbetspartners. Drygt hälften av de medverkande bolagen hade i denna upplaga av investerarforumet tjänster som på olika sätt adresserar utmaningar kopplade till hälsa. Flera av dem med en preventiv inriktning. Exempelvis Safety by Cilia, vars tekniska lösning integrerar överfallslarm i smycken och skapar automatiskt en inspelning som kan utgöra bevis vid brottsliga händelser.

  Ett annat av bolagen har ett uttalat fokus på ökad global hälsa. Enaiblers AI-drivna lösning för mikroskopi digitaliserar och analyserar mikroskopiska prover, vilket skapar nya möjligheter för diagnostik i länder med bristande vårdresurser.

  Stefan Skolglund, vd för DigitalWell Ventures och DigitalWell Incubator, tillsammans med Sandra Challma, vd för Cognes.

  Två av A-matchbolagen hade också hämtats från DigitalWell Incubator. Cognes utvecklar ett verktyg för att upptäcka tidiga tecken på demenssjukdomar. Via en app för smartphones kan användare göra en ansiktsanalys med stöd av Machine Learning, för en första ”pre-screening”. Bolaget diskuterar just nu hur man kliniskt kan validera metoden med flera etablerade forskningsinstitut.

  Virtuell lösning kan korta köer på akutmottagningar

  Det andra inkubatorsbolaget var MediQueue, som utvecklat en tjänst för att minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar. Via en virtuell kö kan patienten få en bedömning av sin prioritet, med hänsyn till sina symptom i relation till andra patienters. Genom att minskad belastning i väntrum frigörs även resurser för sjukhuspersonalen, samtidigt som risken för att infektioner sprids minskar.

  Mohamed Kabbani, vd för MediQueue Solutions, under sin pitch för investerarna på A-match på Karlstads universitet.

  MediQueues grundare och Vd, Mohamed Kabbani, är själv läkare vid Centralsjukhuset i Karlstad och tror att regionernas tuffa ekonomiska situation ökar intresset för digitala lösningar. Han ser också ett generellt behov av nya tjänster och system som underlättar vårdens administration, då fokus ofta riktas mer direkt mot patienten.

  – Den teknik vi representerar kostar inte regionerna pengar, utan bidrar till att spara pengar. Vi har fått mycket positiv feedback från vården, utmaningen är att få den första kunden eftersom regionerna vill se resultat innan de investerar, säger Mohamed Kabbani.

  Tidiga investeringar och testmiljöer för framgång

  Teatiana Siianko Eriksson är verksamhetsledare för DigitalWell Incubator och gläds över att A-match är ett av de forum som speciellt lyfter fram bolag inom digital hälsoinnovation. Tidiga investeringar är tillsammans med testmiljöer och samarbetspartners inom vården avgörande pusselbitar för att lyckas.

  – Bolag i tidiga stadier upplever ofta en ständigt en moment-22-situation. De behöver investeringar för att växa och generera intäkter samtidigt som det är oerhört svårt att samla in kapital, eftersom investerare förväntar sig en snabb intäktsökning. Det är det ännu svårare för företag som arbetar med lösningar inom digital hälsa på grund av marknadens särdrag. Därför är A-match en ovärderlig plattform där företag kan presentera lovande, innovativa lösningar för investerare som förstår utmaningarna för hela bolagets resa, säger hon.

  Samarbete mellan nio aktörer

  Bakom A-match står Almi Värmland, Almi Invest, DigitalWell Arena, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, DigitalWell Ventures och Region Värmland.

  Investerarforumets syfte är att skapa en arena där både regionala, nationella och internationella bolag och investerare kan mötas – med Värmland som bas.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.