SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karolinska bjuder in bolag till dialog om avancerad barnsjukvård

  Karolinska Universitetssjukhuset välkomnar, med stöd av Demand Acceleration-ramverket, företag att bidra till visionen för framtidens avancerade barnsjukvård i hemmet. Under våren undersöks hur den vården kan utvecklas och vad näringslivet har att erbjuda.

  Genom ett nyskapande program för dialog mellan företag och Karolinska Universitetssjukhuset, Solution Enabler Program, undersöks möjligheter att utveckla vården i en pilot under våren 2024. I fokus är verksamheten SABH, sjukhusansluten avancerade barnsjukvård i hemmet.

  SABH är en vårdform som är ett alternativ till slutenvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus där svårt sjuka barn som annars skulle ha varit inskrivna på sjukhus kan vårdas i hemmet. Barn i åldrarna 0-18 år med skilda diagnoser och omvårdnadsbehov remitteras från Stockholms barnsjukhus olika slutenvårdsavdelningar. SABH:s upptagningsområde är hela Region Stockholm och SABH är tillgängligt dygnet runt alla årets dagar.

   

  Lina Svensberg gläds över samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, som hon anser bidrar till att utveckla tillämpningen av Demand Acceleration-ramverket.

  Demand Acceleration har skapats inom DigitalWell Arena och är ett ramverk för att integrera principerna för offentlig upphandling i innovationsprocesser. Lina Svensberg leder arbetet och tycker att samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset bidrar till att utveckla till metodiken.

  – Det är väldigt roligt att se hur de har tagit grundprinciperna i Demand Acceleration-metodiken och vidareutvecklat arbetet till sitt eget. En utveckling som bygger på en innovationslogik där man krattar manegen för upphandlingar, men där det på förhand inte är klart vad, eller ens om något ska upphandlas, säger Lina Svensberg.

  Ger innovation större tyngd i upphandlingar

  Hon tycker också att arbetet bidrar till att ytterligare förflytta tonvikten mot innovation i upphandlingsprocesser.

  – Det är tydligt att de som är intresserade av Demand Acceleration-metodiken är aktörer i absolut framkant, vilket i högsta grad gäller Karolinska när det handlar om innovation.

  ”Vi lär oss otroligt mycket varje dag i denna första omgång. Lärandeprotokoll är upprättade! Solution Enabler Program utvecklas as we go, med handfast stöd av Digital Well Arena. Vi hoppas att detta kan bli ett värdefullt verktyg för vårdverksamheter i deras arbete i gränslandet styrning, strategi och innovation”, säger Andreas Hager, innovationsledare, Karolinska Universitetssjukhuset

  • Är du och ditt bolag intresserade av att delta?
   För att ta del av programmet behöver man då besvara RFI:n senast den 20 maj. Här finns mer information

  Vill ni vara med och forma en vision för framtidens sjukhusanslutna avancerade barnsjukvård i hemmet (SABH) för barn med medicinsk komplexitet? Genom ett nyskapande Solution Enabler Program för dialog undersöker Karolinska Universitetssjukhuset och Cirle of Life Science under våren hur SABH kan utvecklas och vad näringslivet har att erbjuda till stöd. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.