SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Dags att nominera din favorit till DigitalWell Award 2024

Samhället står inför stora utmaningar kopplade till hälsa. För att fler ska kunna leva ett hälsosammare liv behövs både innovativa, digitala hälsotjänster och arbetssätt. Utmärkelsen DigitalWell Award fokuserar på att synliggöra och premiera dessa lösningar. Missa inte chansen att nominera din favorit senast 10 april.

Det är många som arbetar hårt för att möjliggöra förändringar som kan bidra till ökad hälsa – med utmärkelsen DigitalWell Award vill DigitalWell Arena synliggöra inspirerande lösningar och initiativ. 

– För att klara av våra stora utmaningar kopplat till hälsa behöver vi göra genomgripande systemförändringar, där spelar både digital teknik och nya arbetssätt en viktig roll. Men att bryta ny mark och gå först är inte alltid enkelt. DigitalWell Award är ett tillfälle att stötta och lyfta fram de goda krafter som vågar visa vägen. De som tilldelas utmärkelsen är viktiga representanter för ekosystemet kring digital hälsoinnovation, säger Marie Granander, Project Manager för DigitalWell Arena.

Marie Granander ser fram emot årets DigitalWell Award den 13 juni i Karlstad, då viktiga insatser för digital hälsoinnovation hyllas.

Tar vinnarna på fortsatt resa för kompetensutveckling

DigitalWell Award ger utöver uppmärksamhet och marknadsföring vinnarna en möjlighet att delta vid en erkänd konferens inom digital hälsa. Det skapar möjligheter både för kompetensutveckling,  erfarenhetsutbyte omvärldsbevakning och ett breddat kontaktnät. 2023 års vinnare fick därför möjlighet att besöka EHIN – Norges största konferens kring E-hälsa.

För att bli nominerad till DigitalWell Award ska man ha en digital lösning eller ett initiativ inom någon av tävlingens fyra kategorier:

  • Innovationsförmåga genom samarbete
  • Individens delaktighet
  • Data och digital teknik
  • Tjänsteutveckling och kommersialisering

Du kan nominera kandidater inom både privat och offentlig sektor samt akademin. Från enskilda individer, till en avdelning ett bolag eller en verksamhet.

Vägen från nominerad till vinnare

Fram till den 10 april går det att nominera bidrag till utmärkelsen. Det kan vara både personer och organisationer som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Efter detta utser tävlingsarrangören DigitalWell Arena upp till fyra kandidater i varje tävlingskategori.

DigitalWell Award 2024 arrangeras i år för fjärde gången, och röstningen på de slutgiltiga kandidaterna i respektive kategori öppnar torsdag den 13 maj.

Vinnarna koras sedan efter en sammanslagning av poängen från arrangörens jury, tillika styrgrupp för DigitalWell Arena, och allmänhetens röster. Årets vinnare presenteras live den 13 juni på ett event i Karlstad.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.