SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Seminarium: Var med och bana väg för kvalitetssäkring av hälsoapplikationer

  • 15 februari
  • 15:00
  • Digitalt
  Anmäl dig senast den 13/2

  Vill du vara ett av de företag som banar väg för en gemensam standard för kvalitetssäkring av hälsoapplikationer? Den 15 februari arrangerar DigitalWell Arena ett seminarium där vi delar med oss av hur detta kan öppna möjligheter för dig och ditt företag.

  Idag finns det 270 000 hälsoapplikationer tillgängliga på den svenska marknaden. Trots det finns det många utmaningar när det gäller att bedöma kvaliteten på dessa applikationer, med regler och beslutsprocesser som både utvecklare och användare måste förhålla sig till. Detta har resulterat i en långsam införande av nya digitala lösningar inom hälsovården.

  Samtidigt är hälsoapplikationer för egenomsorg och välbefinnande fritt tillgängliga för individen via exempelvis App Store eller Google Play. Även för denna målgrupp finns dock ett behov av att veta att teknologin är säker och användarvänlig.

  Brist på enhetligt ramverk för utvärdering

  I Sverige saknas idag ett etablerat ramverk för utvärdering av alla typer av hälsoapplikationer – oavsett användningsområde och målgrupp. Bristen på en enhetlig tolkning av kvalitetskrav innebär dessutom att företag som utvecklar hälsoapplikationer väljer att söka sig till marknader utanför Sverige, där kvalitetskraven är tydligare.

  Flera initiativ pågår nu för att adressera denna problematik med syftet att etablera en gemensam standard i Sverige. Ett projekt koordineras av innovationsmiljön DigitalWell Arena i samarbete med Sveriges eHälsomyndighet, Läkemedelsverket, Equalis, KTH, N! P och Region Värmland.

  Företag erbjuds utvärdering

  Inom ramen för projektet erbjuder vi möjligheten för tre svenska företag som tillhandahåller hälsoapplikationer att kostnadsfritt genomgå en kvalitetssäkringsprocess genom den nordiska ramen NordDEC. Provperioden pågår mellan februari och maj.

  Som företag får du:

  • En kvalitetsutvärdering som bidrar till en starkare position på befintliga och nya marknader.
  • Vid framgångsrik certifiering kommer företaget att listas i NordDEC och ORCHA Health’s öppna bibliotek för godkända hälsoapplikationer.
  • Exponering av ert företag både nationellt och internationellt via våra olika nätverk och kanaler.

  Den 15 februari kl. 15.00 till 16.30 arrangerar vi ett digitalt informationsseminarium där vi berättar mer om NordDEC som kvalitetsramverk och vad en kvalitetssäkringsprocess via ramverket innebär. Utvecklarna av plattformen Doctrin kommer att delta för att berätta om deras resa och det värde det har gett dem. På seminariet medverkar även representanter från N! P, ORCHA Health och DigitalWell Arena.

  Projektet är redan aktivt, så tveka inte att ta direktkontakt om du har några frågor eller om du är intresserad av att delta!

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.