SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad inleder ny upphandling med Demand Accelerator-metodik

  Karlstads kommun har inlett en upphandling för att utveckla en helt ny, digital tjänst. Målbilden för ”Digital lösning för vägledning i staden” är att människor med kognitiva utmaningar i större uträckning, självständigt ska kunna ta del av stadens utbud.

  – Just ”vägledning i staden” för målgruppen personer med kognitiva utmaningar är en fråga som vi tänkt på och försökt lösa ganska länge. Att vara självständig är viktigt för alla och särskilt viktigt för personer med begränsningar i livet, då man ofta är beroende av andra, säger Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsenheten.

  Upphandlingen görs med stöd av Demand Acceleration-metodik, som utvecklats i DigitalWell Arena. Det innebär att Karlstads kommun upphandlar ett innovationsarbete, där flera bolag kan delta för att utveckla den digitala tjänsten i nära samarbete med verksamheten. Initialt kan upp till fem leverantörer upphandlas till den inledande konceptfasen.

  Spridning av tjänster central princip

  Principen att utveckla tjänster som löser ett större behov i offentlig sektor är drivande i Demand Acceleration-metodiken. Processen syftar till att de tjänster som utvecklas även ska kunna skalas upp på marknaden. Den affärsmässiga bärigheten bidrar till att tjänsterna kan leva vidare och utvecklas, vilket också gagnar den kund som först upphandlat tjänsten.

  Förutom innovativa bolag så välkomnas även andra kommuner som har intresse av tjänsten att delta i utvecklingsarbetet.

  Läs mer om den pågående upphandlingen:

  https://digitalwellarena.se/vagledning-i-staden-upphandling/

  Sista dag att lämna anbud är 4 oktober.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.