SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena på plats under Almedalsveckan

  DigitalWell Arena representeras av Lina Svensberg, Magnus Bårdén och Jonas Matthing i Almedalen. Ta chansen att möta oss och diskutera hur vi tillsammans kan nyttja innovation som en positiv omställningskraft – både i Sverige och globalt.

  Bland annat så modererar Lina Svensberg ett panelsamtal om hur offentlig sektor kan bli en innovationsmotor i samverkan med näringslivet. I samtalet medverkar bland andra Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad, Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten och Viktoria Hagelstedt, Avdelningschef samordning och datadelning, DIGG.

  – Det kommer att bli ett väldigt intressant samtal om vad det innebär för offentlig sektor att driva innovation. Vi pratar mycket om samverkan med näringslivet, och Karlstad har fått mycket uppmärksamhet kring att man som första kommun upphandlar enligt demand acceleration-modellen. Men det är bara toppen på ett isberg – att skapa förutsättningar för offentlig sektor att driva innovation och omställning handlar även om hur vi leder och styr offentliga verksamheter och regulatoriska frågor, exempelvis tillgång till data, säger Lina Svensberg.

  IoT som drivkraft för grön omställning

  I två mer nischade seminarier diskuterar hon också hur IoT och digitala tvillingar kan bidra till städernas gröna omställning, samt hur kommunala bostadsbolag kan nyttja innovation för att hitta nya sätt att uppfylla sina klimatmål.

  Magnus Bårdén, Lina Svensberg och Jonas Matthing är DigitalWell Arenas laguppställning under Almedalsveckan.

  Compare och DigitalWell Arena medverkar också i två spännande aktiviteter i samarbete med iHubs. Bland annat en workshop där Jonas Matthing och Magnus Bårdén utforskar Sveriges unika möjligheter att bidra till en hållbar omställning genom gränsöverskridande samarbeten, tech transfer och att ta en ledande roll inom systeminnovation.

  Gemensamma tillgångar för innovation

  Dessutom ett seminarium där Lina Svensberg och Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på Vinnova, belyser vikten av gemensamma utvecklingstillgångar, Innovation Commons, för att öka Sveriges konkurrenskraft och göra innovation angeläget och tillgängligt för fler.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.