SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Nya team ger Demand Acceleration nationell spridning

  Åtta team deltar i en satsning för att ge Demand Acceleration-metodiken nationell spridning. Helsingborg står dessutom i startgroparna för en skarp upphandling, och söker innovativa lösningar som radikalt kan minska stadens utsläpp.

  Demand Acceleration-metodiken har utvecklats inom DigitalWell Arena. Den kombinerar offentlig upphandling med innovation. Rent konkret så upphandlas ett innovationsarbete, inte färdiga produkter och tjänster. Hittills har metodiken prövats en gång i praktiken då Karlstads kommun upphandlade ett virtuellt utbildningsverktyg för vårdpersonal. Karlstad står nu i startgroparna för ytterligare en upphandling.

  Skapar tillsammans ett utbildningskoncept

  I den satsning som nu genomförs (”Train the Trainer”) är fokus på att skapa ett utbildningskoncept, så att fler aktörer inom innovationssfären kan processleda upphandlingar. Marie-Louise Eriksson och Jakob Lindvall leder två intensiva utbildningsdagar i Stockholm. Sammanlagt deltar ett 30-tal personer fördelade på åtta team, geografiskt spridda från Jämtland till Skåne. Utbildningsplatserna bokades snabbt – trots minimal marknadsföring.

  Jakob Lindvall och Marie-Louise Eriksson ledde utbildningen för DigitalWell Arenas räkning – och har dessutom skapat en första handbok för att stötta Demand Acceleration-upphandlingar.

  Enligt Jakob Lindvall handlar det om att ”utbilda utbildare”, där samtliga deltagare tillför specialistkompetens som kan utveckla Demand Acceleration-metodiken.

  – Den handbok ni får är en version 0.8. Tillsammans kan vi göra den ännu mycket bättre… Innan vi ber Chat GPT översätta den till världens alla språk, sa han lite skämtsamt under öppningsanförandet.

  Karlstad står modell

  De teoretiska principerna bakom Demand Acceleration och erfarenheterna från Karlstads upphandling är grunden i utbildningen. Samtidigt ska den ”pilotprocess” som skapats i nära samarbete mellan Karlstad och DigitalWell Arena nu kompletteras och formas till en nationellt skalbar modell.

  – Vi räknar med anpassningar i metodiken utifrån sammanhanget. Exempelvis är det enormt stor skillnad mellan att upphandla produkter och systemlösningar, men tankesättet och principerna i Demand Acceleration utgör ändå kärnan. Vi vill också få en djupare förståelse för vad som är självklart, vad som är nytt och vad som är viktigt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det finns mycket ”tyst kunskap” som behöver synliggöras, säger Marie-Louise Eriksson.

  Niklas Tideklev tog med sig Norrköping- och Linköping Science Park för att bygga ny innovationskapacitet i Östergötland.

  Niklas Tideklev, näringslivs- och innovationsstrateg i Region Östergötland, hade bjudit med Norrköping- och Linköping Science Park till utbildningssatsningen. Deras ambition är att bygga egen regional kapacitet för att kunna processleda upphandlingar.

  –  Jag tror det finns ett intresse både i kommunerna och regionen, men offentlig sektor kommer ha svårt själva upphandla enligt Demand Accelerator-metodiken. Därför är det centralt att den här kunskapen sprids till fler intermediärer, säger Niklas Tideklev.

  Flera team utgörs av etablerade konstellationer med kapacitet att tillsammans genomföra upphandlingar. Det finns också uppslag till potentiella upphandlingar, exempelvis så har Borås Science Park intressenter som vill utveckla cirkulära modeller för arbetskläder. Och Peak Innovation har idéer om hur metodiken skulle kunna användas för att stimulera regional tillväxt.

  Skarp upphandling i Helsingborg

  Helsingborg är den enda offentliga aktör som deltar i utbildningen utan sällskap av en intermediär. De kommer parallellt att inleda en skarp upphandling med stöd av DigitalWell Arena. Ambitionen är att hitta innovativa lösningar som radikalt kan minska klimatavtrycket från kommunens offentliga konsumtion. En konsumtion som årligen omfattar 3.4 miljarder kronor och 115 000 ton CO2e.

  Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på Karlstads kommun, fick spela en huvudroll som representant för den enda kommun som upphandlat med stöd av Demand Acceleration.

  Trots teamens geografiska spridning, skiftande bakgrund och förutsättningar är det ändå lätt att hitta en gemensam nämnare, tycker Marie-Louise Eriksson:

  – Alla har ett uppdrag att driva innovation utifrån ett regionalt perspektiv, och ser att offentlig upphandling är ett verktyg som borde kunna göra det. Nu är både de och vi nyfikna på hur det kan ske genom Demand Acceleration.

  Förutom ny kunskap, ett utökat nätverk och intressanta diskussioner fick deltagarna också med sig en helt ny handbok om metodiken. Den släpps under en creative common-licens, vilket innebär att materialet fritt kan utvecklas vidare.

  Teamen som deltar i satsningen:

  • Peak Innovation, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen
  • Linköping Science Park, Norrköping Science Park och Region Östergötland
  • Leap for Life, Region Halland och Varbergs kommun
  • Kista Science City
  • All Age Hub och Sahlgrenska Science Park
  • Borås Science Park och Smart Textiles
  • Världsnaturfonden / WWF Sverige
  • Helsingborgs stad
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.