SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Affärsrelationer för innovation gemensam fråga i un-habitat-forum

  Lina Svensberg, Innovation Manager i DigitalWell Arena, deltog idag i ett rundabordssamtal i UN-Habitat. Ett återkommande tema var hur offentliga aktörer och innovativa företag kan mötas affärsmässigt kring hållbarhetsfrågor.

  Un-Habitat är FN:s organ för arbetet med att skapa en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. En utgångspunkt för diskussionerna var bland annat, Climate Smart Cities Challenge, en innovationstävling lanserad av FN och Sverige för att påskynda övergången till klimatneutrala städer. Där innovatörer och samhällen ges möjlighet att samarbeta för att designa nya lösningar.

  Kan behöva släppa kontroll

  Samtalen samlade representanter från ett stort antal länder och organisationer. Ett återkommande tema var bland annat utmaningen kring hur städer, och andra offentliga aktörer, kan möta innovativa företag affärsmässigt.
  – Det är intressant att vi ser liknande utmaningar även i andra delar av världen. Exempelvis när det gäller att få aktörer som är vana vid att planera och ha kontroll, att våga agera i osäkerhet för att hitta nya lösningar, säger Lina Svensberg.

  Riktas mot hållbarhetsfrågor

  I sammanhanget berättade hon därför om Demand Acceleration, den metodik för att driva innovation med stöd av offentlig upphandling som utvecklats inom DigitalWell Arena. Metodiken ska även testas i ett projekt med WWF Sverige och Ignite Sweden, för att se hur den kan bidra till att minska offentlig sektors klimatavtryck. (Läs mer här)

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.