SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Kickoff för flera nya satsningar inom Demand Acceleration

Den här veckan var det kickoff för flera nya satsningar kopplade till Demand Acceleration. Det handlar både om att sprida kunskapen om metodiken och att pröva den inom helt nya områden.

En viktig samarbetspartner i arbetet med att sprida och utveckla metodiken är Ignite Sweden, som bidrar in med erfarenheter och verktyg för matchning mellan offentlig sektor och startups. Syftet är att bana väg för att fler innovativa produkter och tjänster ska utvecklas och spridas på den offentliga marknaden.

Dessutom förbereder Karlstads kommun, den enda offentliga aktör som hittills använt Demand Acceleration-metodiken, en andra upphandling. Den här gången handlar det om försöka skapa ett digitalt verktyg som bättre tillgänglighetsanpassar stadens utbud.

Ska testas för att skapa klimatsmarta innivationer

En helt ny partner i sammanhanget är WWF, som ska bidra med sin kompetens kring climate innovation. Syftet är att utforska om Demand Acceleration-metoden även kan driva efterfrågan på innovation av klimatsmarta lösningar och minska offentlig sektors klimatavtryck.

Lina Svensberg tillsammans med några viktiga samarbetspartners för kommande satsningar. Från vänster: Thomas Wernerheim, Karlstads kommun, Linus Arnold, Ignite Sweden, och Örjan Jansson, WWF.

Det som började som en pilotsatsning på en ny och oprövad metodik för att förena offentlig upphandling och innovation har nu tilltagit i styrka. De olika och kompletterande projekten möjliggör nu ett fortsatt arbetet med att få offentliga affärer att bli mer innovationsdrivande.

– Det känns otroligt inspirerande att få möjlighet att vidareutveckla metodiken tillsammans med landets ledande organisationer inom respektive område, för att ta arbetet till nästa nivå. Det handlar om att utveckla former för den offentliga affären att bli innovationsdrivande i högre grad, något som är nödvändigt om vi ska kunna lösa de samhällsutmaningar vi står inför, säger Lina Svensberg, Innovation Manager på Compare.

Analyser formade i samarbete med Vinnova

Förutom att samla de operativa teamen så gästades även kickoffen av Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Officer på Vinnova, som tillsammans med Lina Svensberg utvecklat analysen bakom Demand Acceleration.

Årligen satsas 800 miljarder kronor på offentliga upphandlingar. Här finns en enorm nationell drivkraft för att efterfråga innovativa produkter och tjänster som kan lösa våra gemensamma samhällsutmaningar.

Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Officer på Vinnova, gästade kickoffen och delade med sig av många av de tanalyser som banat väg för Demand Acceleration-metodiken. 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.