SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Ny styrgrupp redo att föra DigitalWell Arena vidare

DigitalWell Arenas styrgrupp har fått fyra nya medlemmar. De ger ett tillskott av spetskompetens från både näringslivet, innovationssfären och sjukvården – vilket har stor betydelse när arbetet får en alltmer nationell och internationell prägel.

Den nykomponerade styrgruppen träffades för första gången fysiskt i Karlstad under veckan för att diskutera hur man tar ytterligare steg både i en nationell och internationell kontext.

– Det var väldigt givande diskussioner. Bland annat pratade vi mycket om hur vi kan organisera arbetet för att skapa en ökad kraft i våra satsningar på hälsoinnovation, säger Marie Granander, projektledare för DigitalWell Arena.

Ger stark förankring inom olika sektorer

Hon anser att styrgruppens kompetens och perspektiv gör den väl rustad att på bästa sätt bidra till att driva och prioritera nyckelfrågor för det fortsatta arbetet.

– Styrgruppens sammansättning speglar också DigitalWell Arenas aktörssammansättning, då ledamöterna representerar både offentlig och privat sektor, forskning och innovation, industri och start-ups, säger Marie Granander.

Satsningar som ökar mognaden i offentlig sektor

DigitalWell Arena har under fyra år tagit en position med förväntningar att åstadkomma effekt både nationellt och internationellt. Utbildningssatsningarna “Level Up” och “Digitaliseringsledare i välfärden” är exempel på nationell nivå som bidrar till att stärka den digitala mognaden och kompetensen kring hälsoinnovation inom offentlig sektor. 

Tar steg ut i Europa

Från årsskiftet inleds även arbetet i Health Data Sweden (HDS), en av EU:s digitala innovationshubbar, där DigitalWell Arena är en av 17 samarbetsparter. Sammanslutningen leds av KTH och ska bidra till att accelerera användningen av hälsodata för en mer effektiv hälso- och sjukvård.  

– Jag tycker att DigitalWell Arena har krokat arm inom Sveriges gränser och visat att man är en facilitator som kan åstadkomma saker. Jag tror att det finns alla möjligheter att göra det även på en internationell arena, där den digitala innovationshubben är ett exempel, säger Lisa Ericsson, vd för KTH Innovation, och en av de nya medlemmarna i DigitalWell Arenas styrgrupp.

Delar av den nya styrgruppen tillsammans med DigitalWell Arenas processledning och ansvariga för olika verksamheter och satsningar.

Samtidigt som de nya styrgruppsmedlemmarna tillför en nationell och internationell dimension finns fortsatt också en stark regional förankring genom befintliga representanter från Karlstads kommun, Karlstads universitet och Region Värmland.  

– Vi får in nya perspektiv men behåller samtidigt den regionala kompetensen och spetsen, vilket ger kontinuitet och fortsatt driv kring de nyckelfrågor vi redan har etablerat, säger Marie Granander.

Nya styrgruppsmedlemmar: 

  • Lisa Ericsson, VD KTH Innovation
  • Stina Lantz, verksamhetsledare/vice VD SISP/Ignite
  • Björn Hansell, läkare och entreprenör, Head of Patient Services at Better Therapeutics
  • Catarina Berglund, processledare Automation Region

Styrgruppsmedlemmar som fortsätter sina uppdrag: 

  • Fredrik Svensson, RedpillLinpro AB och ordförande för koordinatorn Stiftelsen Compare
  • Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör, Karlstads kommun
  • Håkan Spjuth, avdelningschef GIO, Karlstads universitet
  • En ny styrgruppsmedlem från Region Värmland, som ersätter Lena Gjevert, tillkännages inom kort

Både befintliga och nya styrgruppsmedlemmar möttes i Karlstad. Från vänster: Lisa Ericsson, Stina Lantz, Catarina Berglund, Fredrik Svensson och Håkan Spjuth. I bakgrunden, Magnus Bårdén, Managing Director för Compare och DigitalWell Arena.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.