SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Examen för första digitaliseringsledarna

Under hösten har deltagare från den ettåriga YH-utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn” testat digitala verktyg på riktigt i sina verksamheter. Den här veckan samlades de första studenterna i Arvika för sin examination.

Utbildningen förankras direkt i det ordinarie arbetet och syftar till att öka kunskapen om hur digitala hälsotjänster, teknikutveckling och digitalisering kan användas som möjliggörare och tillämpas praktiskt inom vård och omsorg.

Möjlighet att testa lösningar i verklig miljö

Deltagarna har under utbildningen applicerat sina kunskaper i verklig miljö på sin arbetsplats. Genom att introducera nya lösningar i utbildningskontexten får användarna stöd i att pröva på och umgås med dem, med fördelen att de senare själva kan leda utvecklingen i sin verksamhet. Testerna har gett de studerande trygg och säker struktur för att interagera med nya lösningar och nya insikter som öppnat dörren för att se möjligheterna och också kunna förmedla dessa till ledning och stödfunktioner i den egna organisationen, menar Helena Söderholm och Marie Granander, utbildningsledare för utbildningen.

– De lärdomar och slutsatser som testerna gett kommer spridas även utanför studiegrupperna och de arbetsplatser som använder dem idag. Vi ser att studenterna blir ombedda att prata om sina tester runt om i verksamheten, vilket ger ringar på vattnet till mer och bredare utveckling, säger Helena Söderholm.

– Det blir bra spridning när intresset väcks även hos andra verksamheter. Vi ser verkligen att offentlig sektor kan öka sin innovationsförmåga på det här sättet. Det blir också bra input till företagen, som får se sina tjänster testade i verkliga miljöer. Några av tjänsterna är sedan innan upphandlade av de kommuner och regioner där de testats vilket har hjälpt till i det praktiska breddinförandet, säger Marie Granander.

I onsdags var det examination för den första gruppen studenter i Arvika.

Hanna Björk är en av deltagarna som examinerades i onsdags och är nöjd med utbildningen:

– Det har varit jättespännande, ingen annan hade gått utbildningen innan och mycket var okänd mark. Men sammantaget har vi lärt oss mycket och man ser behovet av digitalisering på ett helt annat sätt än innan. Helt plötsligt pratar vi om digitalisering i vardagen, vi ser på våra egna processer med nya ögon och vi diskuterar djupare. Nu är det förankrat så vi ser vilka vinster vi kan få ut och det är en stor förändring i arbetsgruppen.

Test av videotolkning

Hanna Björk och hennes studiegrupp fick möjlighet att testa tjänsten DigitalTolk – ett tolkningsverktyg som ger snabb tillgång till certifierade tolkar genom en digital videolösning.

– Det förra systemet kunde skapa störningar i arbetsflödet, när tolken inte var tillgänglig ledde det till ombokningar och fler vårdmöten. Nu kan vi se att inte bara effektiviteten ökat, utan även vårdkvalitén. Vi kommer in på djupet på ett annat sätt med den här lösningen och kan lösa problemen snabbare. Med videotolk får fler rätt hjälp snabbare och journalerna blir mer djuplodande, säger Hanna Björk, och fortsätter:

– Vi har uppnått målen vi satte och tog 92 procent av mötena via videotolk under testperioden, och nu är det standard i verksamheten. Men de övriga vinsterna i vårdkvalité hade vi inte räknat med. Det blir ett större värde när hjälpmedlen som används är baserade på verksamhetens faktiska behov och de förankras i verkligheten.

Även företagen vars tjänster testats ser fördelar med upplägget.

– Den kontinuerliga kontakten med deltagarna har varit väldigt intressant för oss, särskilt att ha veckovisa uppföljningar där vi får grundlig feedback direkt från slutanvändarna. Det ger oss en inblick i hur systemet förenklar och används inom vården, och hur vi ytterligare kan underlätta för användarna, säger Mikael Wall, försäljningschef på DigitalTolk.

Utveckling som fortsätter efter utbildningen

– En utbildning som den här gör det möjligt att utvecklas i sin roll, vilket i sin tur stärker hela verksamheten. Det är framgångskonceptet, säger Hanna Björk.

Helena Söderholm och Marie Granander håller med om att deltagarnas utveckling har varit stor under utbildningen:

– Det är roligt att se hur engagerade studenterna har varit i arbetet och deras vilja att fortsätta utvecklingen även efter examen, säger Helena Söderholm.

– Deltagarna och ledningsgrupper på arbetsplatserna är motiverade att ta vara på den kunskap de skaffat och utveckla hur man kan organisera sig kring det. Några av deltagarna har redan fått andra inriktningar i sina tjänster, nya uppdrag och projektanställningar för att fortsätta arbeta med digitalisering, säger Marie Granander.

Snart dags för nya studenter

Den andra omgången av utbildningen börjar redan nästa vecka, och utbildningsledarna ser fram emot att ta emot nästa kull.

– Det finns både behov och intresse för utbildningen, och vi hoppas kunna fortsätta hålla den under lång tid framöver.

 

Fem tjänster har testats i olika verksamheter:

  • DigitalTolk: Tjänst för digital videotolkning
  • Virotea: Digital tjänst i VR för utbildning av personal om hur det är att leva med kognitiv svikt
  • Habbie: Digital tjänst för re- och habilitering
  • Wellbee: Digitalt verktyg för stöd till personer med kognitiv svikt
  • PUsensor: Digitalt verktyg för identifiering av risk för liggsår

Om utbildningen:

Kursen ”Digitaliseringsledare inom välfärden” ges av Yrkeshögskolan i Arvika och är ett samarbete mellan DigitalWell Arena, Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun, Karlstads kommun, Hammarö kommun och Region Värmland.

Läs mer om utbildningen på Arvika Näringslivscenters webbplats. 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.