SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Inova förbereder köp av DigitalWell Ventures

  Stiftelsen Inova förbereder ett köp av DigitalWell Arenas accelerator för hälsotjänster. I går togs det första steg när Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd ställde sig positiv till affären.

  DigitalWell Ventures är en accelerator för startups inom digital hälsa och välfärd som startades av Stiftelsen Compare under 2020. Acceleratorn har snabbt utvecklats till att bli en av de mest spetsiga och intressanta för innovativa hälsoföretag i Norden och Baltikum.

  Ett 30-tal bolag har redan genomgått acceleratorprogrammet, varav flera nu står på randen till ett genombrott. Bolagen har hämtats både Sverige, Norge, Island och Baltikum. Deras tjänster täcker ett stort fält inom hälsa och välfärd, från AI-drivna hörselapparater till digitala kuratorstjänster. Självklart finns även den värmländska startupscenen representerad, där DIRI Saftey Solutions som nyligen mottog SKAPA-priset är ett exempel.

  – Det här är en satsning som både skapar attraktionskraft för Värmland och nya möjligheter att lösa våra stora hälsoutmaningar i samhället. Stiftelsen Inova samlar regionens mest prioriterade satsningar för företag kopplade till regionens mest prioriterade innovationsmiljöer. Detta starka regionala stöd skapar därför stora möjligheter för DigitalWell Ventures att snabbt utvecklas vidare, säger Magnus Bårdén, vd på Compare och Managing Director för DigitalWell Arena om försäljningen av acceleratorn.

  Stiftelsen Inova drivs tillsammans av Region Värmland, Karlstads universitet och Karlstads kommun.  Inova vill genom att införliva DigitalWell Ventures i sin verksamhet stärka sin roll som ägare av spetsinkubatorer, där Sting Bioeconomy sedan tidigare ingår. I Inovas uppdrag ligger att stötta utvecklingsprojekt, forskningsanknytande verksamhet samt projekt som främjar länets utveckling.

  – Compare är oerhört stolta över att bidra till regionens utveckling och ser fram emot att arbeta tätt tillsammans. DigitalWell Ventures kommer även fortsättningsvis vara en viktig komponent i utvecklingen av DigitalWell Arena, regionens och Sveriges innovationsmiljö för framtidens hälsotjänster, säger Magnus Bårdén.

  Magnus Bårdén ser fram emot att fortsätta utveckla DigitalWell Ventures i samarbete med en ny ägare.

  Stefan Skoglund, Program Manager på DigitalWell Ventures, delar den bilden och ser med tillförsikt fram emot att bli en av Värmlands spjutspetsar för innovation och tillväxt:

  – DigitalWell Ventures kommer att fortsätta att vara en accelerator för startups inom digital hälsa och välfärd i Norden och Baltikum som vill skala upp, hitta finansiering och nå nya marknader. Vi kommer också att vara en aktiv del i Compares tech-innovationsplattform genom en nära samverkan kring bland annat tech, entreprenörskap och kommersialisering. Vi ser stora synergieffekter i att fortsätta utveckla den samverkan som finns och utvidga de plattformar vi deltar i – både regionalt, nationellt och internationellt. Det är superspännande helt enkelt.

  David Holm, Investment Manager, och Stefan Skoglund, Program Manager, är två av DigitalWell Ventures grundare. Nu blir representerar de tillsammans med Sting Bioeconomy två av Värmlands spetsacceleratorer.

  Efter Region Värmlands ställningstagande ska även Karlstads kommun fatta ett politiskt beslut i frågan, innan Inovas styrelse kan fullborda affären.

  Läs mer på Region Värmlands webbplats

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.