SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Tre bolag får fortsätta prototyparbete i efterfrågeaccelerator

Ytterligare ett steg har tagits för att skapa en digital tjänst som ökar vårdens förståelse för kognitiv svikt. I samarbete med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator har Karlstads kommun nu upphandlat tre bolag som ska skapa prototyper för en potentiell lösning.

Initialt upphandlades sju bolag för att delta i innovationsprocessen, vilket i sig är unikt för en offentlig upphandling. Bolagen har därefter fått möta representanter från Karlstads kommuns vård- och omsorgsenhet och teamet runt efterfrågeacceleratorn för att närmare presentera sina konceptförslag. Målet är att utveckla en digital tjänst som kan öka vårdpersonalens förståelse för kognitiv svikt, som är ett samlingsbegrepp för symptombilder som innebär en sänkning av den kognitiva förmågan där exempelvis demens ingår.

Tre bolag fortsätter prototyparbete

Den fyra veckor långa konceptfasen har resulterat i att tre bolag valts ut för att fortsätta arbetet: Virotea, Minnity och Koncepting. De kriterier som varit avgörande för urvalet handlar bland annat om bolagens mognad och kapacitet i kombination med konceptförslagets användarvänlighet och potential.

Viktigast har dock ”gåshudsfaktorn” varit: känslan av hur väl lösningen bedöms öka personalens förståelse för målgruppen.

– Vi har jobbat med upplevelser under lång tid, men vill få känslospröten ännu mer aktiverade när det gäller att uppleva hur det är att leva med kognitiv svikt. Värdet för oss är att vi stödjer våra medarbetare i deras kompetensutveckling för att kunna leverera en bättre vård och omsorg, säger Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på Karlstads kommun.

Utgår från givet scenario

Den prototypfas som nu har inletts pågår i åtta veckor, där de tre bolagen vardera får 50 000 kronor. Prototyperna ska grundas i ett scenario som beskriver hur en vanlig dag kan te sig för en person med kognitiv svikt. Därefter kommer avtal att skrivas med det bolag som skapat den lösning som bäst bedöms synliggöra målgruppens behov.

Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare i Karlstads kommun, tycker att processen genererat nya insikter där även de bolag som inte gått vidare kommit med viktig input. Exempelvis att lösningen behöver vara flexibel och påbyggnadsbar med olika scenarion.

Ett krav på alla upphandlingar som kan bli aktuella för DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator är att en potentiell lösning ska vara ekonomiskt hållbar. Det innebär att de tjänster och produkter som utvecklas är skalbara och kan spridas till fler kunder. Baserat på den höga kvalitet alla sju konceptförslag hållit i Karlstads upphandling är Ann-Sophie Gustafsson övertygad om att fler än en lösning kan komma ut ur processen:

– Det känns otroligt positivt, och har också gjort det svårt att välja. Det fina med det här arbetet och den process som DigitalWell Arena skapat är att det parallellt skapas en inkubator, där bolagen har en möjlighet att få stöd för att utvecklas. Så även om man inte får ett kontrakt med oss i Karlstads kommun kan det ändå finnas en väg ut till marknaden.

Flyttar fokus till behov

Generellt tror Ann-Sophie Gustafsson att den grundläggande idén för efterfrågeacceleratorn, med offentlig upphandling som drivkraft för innovation, kan bli viktig för att klara av välfärden i framtiden.

– Inom vård- och omsorgsenheten i Karlstad har vi under ganska lång tid haft tankar på att jobba med en innovationsupphandling, men det är inte samma sak som att upphandla innovation. Det är det vi gör här. Att visa företagen visionsfilmer som inspiration är väldigt annorlunda mot en vanlig upphandling, som ofta innehåller en gigantisk kravlista. Jag tror att det är den här vägen vi behöver gå, med mer behovsstyrd upphandling än fokus på en lösning, där vi efterfrågar något vi inte hittar på marknaden.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.