SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Stort intresse från bolag att delta i unik innovationsupphandling

  Karlstad kommun har upphandlat sju bolag som deltar i ett unikt utvecklingsarbete för att öka vårdens förståelse för kognitiv svikt. Upphandlingen är den första i samarbete med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator. "Att så många kvalificerade bolag vill delta är ett tecken på att vi är rätt ute," säger Lina Svensberg, projektledare för efterfrågeacceleratorn.

  I efterfrågeacceleratorn vill DigitalWell Arena i samverkan med Vinnova och Karlstads kommun hitta nya former för att skapa förutsättningar för innovation inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Karlstads upphandling är den första där flera bolag anlitas för att tillsammans med kommunen utveckla en digital lösning som ännu inte existerar på marknaden.

  I dagsläget har cirka 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom, lägger man till andra former av kognitiv svikt blir antalet långt större. För att kunna ge en individanpassad vård och omsorg behöver vården öka förståelsen kring hur det är att leva med kognitiv svikt.

  Bred mix av kompetenser

  Sju bolag har lämnat anbud för att delta i utvecklingsarbetet: Condesign, Minnity, Remedicore, Sticky Beat, Virotea, dimh och Koncepting. Bolagen har skickat in en video där de beskriver ett tänkt lösningskoncept. Samtliga bolag har nu erbjudits ett utvecklingskontrakt som i ett första skede innebär en ersättning på 25 000 kr, med möjlighet till förlängning.  

  Lina Svensberg, projektledare för DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator, är mycket positiv till det stora intresset. Bolagens olika kompetenser inom exempelvis Virtual Reality, gamification och digitala utbildningar tycker hon borgar för en värdefull mix av input, som i slutändan kan bidra till en bättre lösning.

  – Det är starka innovativa bolag som sökt, vilket innebär stora möjligheter att utvecklingsarbetet resulterar i en innovativ och kommersiellt framgångsrik lösning.  Det är också glädjande att bolagen visat ett sådant intresse för att samskapa och delta i en helt ny typ av upphandlingsprocess, säger Lina Svensberg.

  Lina Svensberg gläds över det stora intresset för att delta i Karlstads kommuns upphandling, som är den första i samarbete med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator.

  Bolagen kommer nu att få möta representanter från Karlstads kommuns vård- och omsorgsenhet för att i samverkan utveckla sina lösningsförslag. Därefter görs en bedömning av bolagen deras och möjligheter att ta lösningen vidare, innan ett antal bolag väljs ut för att fortsätta utvecklingsarbetet i nästa fas.

  – Även om lösningsförslagen än så länge är på konceptnivå triggar det insikter kring behov och möjligheter. Oavsett vem som får det slutgiltiga uppdraget så bidrar alla bolag till att utveckla processen med värdefulla kunskaper och insikter, säger Lina Svensberg.

  Ska underlätta spridning till fler kunder

  Ett krav på de upphandlingar som kan bli aktuella för efterfrågeacceleratorn är att en potentiell lösning ska vara ekonomiskt hållbar. Det innebär att företagen som deltar i upphandlingen inte bara utvecklar en lösning som är relevant för den första beställande kunden, utan som också är skalbar och kan spridas till fler kunder. Rättigheterna för de tjänster och produkter som skapas tillfaller de utvecklande bolagen.

  Trots att utvecklingsprocessen är i ett tidigt skede har flera kommuner redan visat intresse för upphandlingen, och den eller de tjänster som kommer att bli resultatet av utvecklingsarbetet.

  – Det stärker tesen om att de finns en stor marknadspotential om bolagen lyckas forma en bra lösning. Att bolagen inte bara utvecklar en lösning utifrån Karlstads kommuns behov utan parallellt kan vara i dialog med andra potentiella kunder ger också möjlighet till en annan typ av input, säger Lina Svensberg.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.