SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Ny utbildning ska öka nyttan av välfärdsteknik inom vård och omsorg

  Den här veckan startade den helt nya YH-utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn” i Arvika. Syfte är att ge yrkesverksamma inom vård och omsorg specialiserade kunskaper om hur digitalisering och välfärdsteknik kan skapa nya möjligheter.

  38 studenter fanns på plats, både fysiskt och digitalt, vid kursstarten i Arvika Näringslivscenter. Intresset att medverka har varit så stort att de initialt 30 utbildningsplatserna fick utökas, och för de som missar årets kurs så ges en ny chans nästa höst.

  Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna ska få kunskap om hur välfärdsteknologi, teknikutveckling och digitalisering kan användas som hjälpmedel och möjliggörare inom vård och omsorg. Det handlar exempelvis om vilka tekniska verktyg och hjälpmedel som finns tillgängliga samt omvärldskunskap kring de trender som finns inom området.

  En del av utbildningen är också inriktad mot lagar, regler och olika säkerhetsaspekter. Det ska ge en grund för att hantera etiska ställningstagande och riskbedömningar kopplade till användandet av välfärdsteknik och teknikutveckling.

  Tar med sig kunskap ut i verksamheten

  Utbildningen riktas till personer med yrkeserfarenhet och samtliga studerande jobbar parallellt med utbildningen inom vård och omsorg, från primärvård till socialtjänst. Syftet är att de ska ta med sig ny kunskap tillbaka till sina arbetsplatser för att öka möjligheterna att tillämpa och tillvarata ny, digital teknik för ökad hälsa.

  Hans Karlsson, kommundirektör i Arvika och ordförande för utbildningens styrgrupp, hälsade personligen deltagarna välkomna. Han har tidigare haft ett uppdrag som ansvarig för vård- och omsorgsfrågor inom SKR och ser ett stort värde i den nya kompetens som kursdeltagarna kan ta med sig ut i verksamheten.

  – Den här utbildningen har jag längtat efter i flera år. Vi behöver den för att långsiktigt klara av vårduppdraget. Behovet av välfärdstjänster ökar stort, men inte tillgången på arbetskraft, sa Hans Karlsson.

  Länkar samman kompetenser

  Han liknar de kunskaper utbildningen ger med en översättares, som kan förena teknikernas språk med det språk som pratats inom vården och omsorgen. Förutom att frigöra resurser underströk han också värdet i att digitalisering och välfärdsteknik kan bidra till att öka självkänslan och självständigheten hos brukare och patienter. Hans Karlsson nämnde bland annat en robotdusch och läkemedelsautomater, där Arvika har flest i landet per invånare, som exempel.

  – Men det också viktigt hur vi inför den här tekniken, det är inte bara att rulla ut den.

  Deltagare från hela landet

  Flertalet kursdeltagare kommer från Värmland, men det finns också deltagare från övriga landet. Therese Åsberg arbetar till vardags på ett LSS-boende i Göteborg, där man redan jobbar med digitala verktyg för att göra brukarnas vardag mer självständig och överblickbar, bland annat en app som ger stöd i olika vardagssituationer.

  – Jag hoppas att utbildningen ska ge mig ett större nätverk för att jobba med digitaliseringsfrågor. Jag jobbar på ett boende med särskilt stöd och service och hoppas också få en större kunskap för att implementera tekniken i vårt arbete, säger Therese Åsberg.

  Stora delar av utbildningens styrgrupp fanns på plats i Arvika vid kursstarten för att möta studenterna.
  Från vänster: Cecilia Karlsson, digitaliseringsstrateg Region Värmland och innovationsledare DigitalWell Arena, Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare Karlstad kommun, Per Hanning, digitaliseringsstrateg Region Värmland, Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör Arvika kommun, Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare/digitaliseringsstrateg Hammarö kommun, Hans Karlsson, kommundirektör Arvika, och Johanna Collander, utbildningssamordnare Yrkeshögskolan i Arvika.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.