SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Studie ger svar om hur användare kan bidra till digital sjukhusguide

  Hur kan användare bidra till att utveckla en app från grunden – i verklig miljö? En ny studie ger vägledning om ett digitalt verktyg kan hjälpa besökare på Centralsjukhuset i Karlstad att hitta rätt. Studien har samtidigt banat väg för flera andra tester i verklig miljö inom DigitalWell Arena.

  Studien är en del av DigitalWell Research och innovationscaset ”Att hitta rätt”. Grunden är Region Värmlands frågeställning om en digital tjänst kan vara ett komplement till befintlig skyltning, och underlätta för besökare att orientera sig på Centralsjukhuset i Karlstad. Sedan tidigare finns en känd problematik kring detta, som både kan leda till ökad stress bland besökarna eller att de till och med uteblir från vårdbesök.

  Studien har genomförts av Malin Wik, doktorand i informatik, och Linda Bergkvist, lektor i informatik, vid Karlstads universitet. Totalt medverkade 36 deltagare, med en spridning i ålder från 20 till 88 år. Deltagarna har guidats mot olika destinationer på sjukhuset av en testledare via en surfplatta. Genom surfplattans kamera har deltagarna kunnat visa för designern var i byggnaden de befunnit sig.  Deltagarna har också via headset haft kontakt med designern, som under tiden ställt frågor om upplevelsen och prototypen.

  Användarna formar innehållet

  Syftet med  testerna är att undersöka hur användare kan involveras i samskapande av en mobil applikation. Det har gjorts genom att prototypa en app, som från början var ett tomt skal, där deltagarna själva får komma med förslag kring funktionalitet och design. Det webbaserade verktyget som har använts kallas Ozlab och är utvecklat vid Karlstads universitet.

  – När man testar en befintlig prototyp med användare blir det lätt på designerns planhalva. Det är lätt för användaren att bli färgad när hon har något framför sig att tycka till om. Den här metodiken öppnar för fler idéer, säger Malin Wik.

  Tack vare att testerna gjordes i verklig miljö i sjukhuset kunde flera viktiga aspekter fångas upp, dessutom har redan kända problem kunnat verifieras i studien.

  – Det handlar exempelvis om öppna platser utan tydliga riktmärken, fyrvägskorsningar eller skyltning som plötsligt upphör. Det kunde vi se tack vare att testerna gjordes i användningsmiljön, säger Linda Bergkvist.

  Malin Wik, Linda Bergkvist och Mari Banck i en av Centralsjukhusets vägkorsningar, en av de platser där besökare ofta har svårt att orientera sig.

  Återkommande synpunkter från deltagarna var vikten av att symboler, färgkoder och andra signalsystem i appen stämmer överens med verkligheten. En annan generell synpunkt var behovet av att få direkt feedback i appen, som visar om användaren är på rätt väg.

  Tidiga insikter kan generellt vara avgörande för om en ny digital tjänst överhuvudtaget löser ett behov. I studien framförde exempelvis flera deltagare att de hade önskemål om en tjänst med ungefärlig samma funktionalitet och design som de existerande tjänsterna, GPS och Google Maps.

  – Det är självklart jättebra att få information om användarnas behov innan man lagt ner en massa pengar på att utveckla en prototyp eller ny tjänst, både för det privata eller när det handlar om att använda skattemedel, säger Malin Wik.

  Huvudfrågan för studien var om co-design av en smartphone-applikation kan bedrivas i användarmiljön. Svaret på den frågan blev ett definitivt, ja. En majoritet av deltagarna i studien har också ställt sig positiva till en app.

  Har banat väg för andra tester

  Förutom svar kring co-design och behovsbilden för en digital tjänst har studien också banat väg för andra tester. Centralsjukhuset var den första verkliga testmiljö som öppnades för DigitalWell Arena, därefter har flera andra tester i verklig miljö kunnat genomföras.

  – Studien har både varit en ögonöppnare och en dörröppnare. Vi har lärt oss jättemycket om hur vi gör tester i offentlig verksamhet trygga, när vi jobbar tillsammans med patienter och besökare, säger Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland.

  Nu hoppas hon att insikterna om behovsbilden komma Regionen Värmland till nytta för att lösa grundproblemet – att få besökarna att hitta rätt på Centralsjukhuset.

  – Vi har en fortsatt resa att göra och är inte vana att involvera användare i sådana här tester, så det ska bli väldigt spännande att se vad det leder till.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.