SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  5G-testmiljö ger möjlighet att skapa framtidens tjänster

  En ny testmiljö för 5G finns nu tillgänglig på Karlstads universitet och i DigitalWell Innovation Hub. Syftet är att stötta företag, entreprenörer och andra som utvecklar innovativa tjänster.

  5G är femte generationens mobilkommunikationssystem och möjliggör högre kapacitet och bandbredd samt kortare responstid och fördröjning. Förbättringarna underlättar utvecklingen av tjänster inom många områden, exempelvis vård och hälsa, industrin och spelbranschen. 

  Testmiljön för 5G har byggts av Karlstads universitet och DigitalWell Arena i samarbete med Telia. På universitetet kommer enheter och tjänster för 5G-nätet att kunna testas i Hus 21, Vänern. Uppkoppling är även tillgänglig i DigitalWell Innovation Hub i Karlstad på Innovation Park.

  Möjliggör test av nya innovationer

  Syftet med testmiljön är att ta fram och testa nya innovationer och applikationer innan det är möjligt att göra det i det publika 5G-nätet.

  – Exempelvis test av tjänster som inte fungerat i det befintliga 4G-nätet, men där 5G kan innebära nya möjligheter. Det kan också handla om test av det innebär att komma i utkanten av nätet, vad som händer när man tappar täckning och hur det påverkar användarupplevelsen, säger Stefan Alfredsson, universitetslektor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

  Stefan Alfredsson i DigitalWell Innovation Hub, bärandes glasögon för AR, augmented reality. De möjliggör visning av information som anpassas till vad användaren betraktar, och är ett möjligt användningsområde där 5G kan ge nya möjligheter med snabb respons och hög kapacitet.

  Satsningen är också en del av Health Innovation of Sweden (HIOS), som är ett samarbete mellan universitet och innovationshubbar i Sverige

  – Testmiljön ska användas för forskning och utveckling inom industri, näringsliv och den akademiska världen. Vi vill vara i framkant och erbjuda en testmiljö där företag och entreprenörer kan utveckla sina 5G-tjänster för morgondagens samhälle, säger Josephine Schapiro, projektledare på Compare & DigitalWell Arena. 

  Säker testmiljö vid sidan av publik nät

  Den 5G-testmiljö som nu har invigts i Karlstad innehåller den absolut senaste tekniken och är en del av det innovationsnät för 5G som Telia och Ericsson driver på antal platser runt om i Sverige. Telia lanserade det första publika 5G-nätet i Karlstads stadskärna under förra året och 2023 räknar man med att kunna erbjuda 5G till mer än 90 procent av Sveriges befolkning.  

  – Det känns otroligt roligt att nu få lansera den första 5G-testbädden i Värmland. 2018 sjösatte vi Sveriges första 5G-nät på KTH med Ericsson. Det var då startskottet för den sandlåda för digital tjänsteutveckling vi byggt ut i Sverige och där näringsliv, offentlig sektor och akademi kan testa helt nya tekniker och lösningar i en säker och trygg miljö innan det är möjligt eller lämpligt att göra det i det publika 5G-nätet, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telias företagsaffär.

  Anna Brunström, professor och ledare för 5G-forskningen vid Karlstads universitet, klipper bandet för den nya testmiljön i Hus 21.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.