SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena tar initiativ för att kvalitetssäkra hälsoappar

  DigitalWell Arena tar ett initiativ för att skapa ett nationellt ramverk för utvärdering och ackreditering av digitala hälsoappar. Tillgång till säkra hälsodata är en nyckel för att kunna individanpassa vården och utveckla arbetet kring precisionshälsa.

  Enligt EU finns cirka 400 000 hälsoappar tillgängliga för nedladdning på marknaden. Men användarna saknar oftast vägledning och kvalitetssäkring om hur väl apparna uppfyller sitt syfte. Forskningen visar också att bara 15 procent av hälsoapparna uppfyller de krav som förväntas av hälsosystemet.

  Den bristfälliga säkerheten utgör inte bara en risk för användarna. Avsaknaden av standarder och interoperabillitet gör dessutom värdet av data som samlas in ytterst begränsad, eftersom den inte har någon funktion i hälso- och sjukvårdssystemet.

  – Det här innebär en missad möjlighet för hälso- och sjukvården. Livsstilsrelaterade sjukdomar står idag för merparten av kostnaderna i vården. Det kan exempelvis handla om fel kost, stress eller dåliga sömnvanor som sammantaget utgör en risk för kroniska sjukdomar. I dag kan vi inte riktigt fånga upp tidiga varningssignaler kring beteenden med hjälp av data, det är det precisionshälsa handlar om, säger Jonas Matthing, Innovation Manager på DigitalWell Arena.

  Vill skapa nytt ramverk

  Därför vill DigitalWell Arena ta fram och testa ett kvalitativt ramverk för utvärdering, ackreditering och nyttjande av digitala hälsoappar. Ramverket kan ge tillgång till säkra hälsoappar för användarna, samtidigt som kvalitetsmärkningen skapar en ny marknad för skalbara, digitala hälsotjänster.

  – Den största nyttan är att kunna besvara frågan om kvaliteten i en digital hälsoapplikation. Det kan vi inte idag. Det finns en djungel av olika digitala hälsoinitiativ utan evidens som redan konsumeras, säger Jonas Matthing, och jämför med den nyckelhålsmärkning som sedan länge vägleder konsumenter kring livsmedel.

  Jonas Matthing ser ett stort värde i att kunna kvalitetssäkra hälsoapplikationer, både för användarnas och näringslivets skull.

  Ett grundläggande ramverk för kvalitetssäkring finns redan tillgängligt via initiativet Nordic Interoperability Project (N!P). DigitalWell Arenas strategi är att detta ramverk blir grundbulten för att utveckla en nordisk ackrediteringstjänst och marknadsplats där hälsoindustrin kan distribuera kvalitetssäkrade digitala hälsoappar.

  – Ramverket skulle i princip kunna tas i bruk direkt och är redo att testas, men det handlar om att göra vissa anpassningar och lika viktigt är att skapa tillit kring systemet, säger Jonas Matthing.

  Brittisk förbild

  Det brittiska systemet Orcha är en förebild för N!P, där man i liten skala började att kvalitetssäkra hälsoappar. Allteftersom fler aktörer anslutit har systemet nått ökad legitimitet och i dag hanterar Orcha kvalitetssäkringen av hälsoappar för National Health Service i England.

  – Idag kan ett företag sälja sina produkter i England, eftersom de kan ackrediteras där, men inte i Sverige. Det innebär att utvecklingsresurser dras till andra länder. Vi vill självklart att den utvecklingen ska kunna ske i Sverige – det är helt centralt för DigitalWell Arena, säger Jonas Matthing.

  Starka samarbetspartners

  DigitalWelll Arena har sökt finansiering hos Vinnnova för att gå vidare med satsningen. Flera starka samarbetsparter har redan identifierats, bland andra Nordic Medtest, Centrum för tjänsteforskning och InTechrity, som på olika sätt kan bidra med expertis kring test och utveckling av nya digitala hälsotjänster. Region Värmland fyller också en viktig roll som testmiljö, där man utvecklar processen för ordnat införande av nya medicintekniska produkter som i förlängningen också ska kunna hantera digitala hälsoapplikationer.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.