SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigtalWell Arena söker par för att utveckla AI-app

  Appen ”Closer to you” hjälper par att förbättra sin kommunikation med hjälp av artificiell intelligens. Nu söker DigitalWell Arena par som vill hjälpa till att utveckla tjänsten för den nordiska marknaden.

  ”Closer to you” har utvecklats av det lettiska bolaget Asya. Tjänsten är baserad på AI-teknologi och kan bedöma olika känslolägen i kommunikationen baserat på rösterna. Hur man säger något är med andra ord lika viktigt som vad man säger. Appen ger också statistik på hur mycket parterna lyssnar och pratar under samtalet.

  ”Closer to you” hjälper även till med att välja intressanta och roliga samtalsämnen för att bryta vardagsmönster och både psykologer och terapeuter har varit med och tagit fram underlaget.

  Feedbacken från samtalen ger insikter för att man ska kunna förbättra sin kommunikation. Samtalens framsteg illustreras i appen av en blomma, som växer när dialogen är god.

  Par med småbarn är en huvudmålgrupp för tjänsten, eftersom tidsbrist, trötthet och andra utmaningar i vardagen lätt kan leda till sämre kommunikation.

  DigitalWell Arena söker därför kontakt med 20 svenska och norska par för att anpassa tjänsten till den nordiska marknaden. För att delta ska man bo tillsammans och ha gemensamma barn under fyra år.

  • Intervjun är på engelska och tar cirka en halvtimme. (Det räcker om en person i relationen deltar.)
  • Frågorna handlar bland annat om hur länge ni har varit tillsammans, vilka utmaningar ni upplever för att relationen ska fungera och vilka samtal som får relationen att utvecklas.
  • Efter en månad får man också svara på en webbenkät om hur man upplever appen, om man vill testa tjänsten.
  • Intervjuerna och samtalen i appen spelas inte in och all information om deltagarna anonymiseras.

  Som tack för din medverkan får du tillgång till ”Closer to you” gratis i 6 månader!

  Är du intresserad av att delta?

  Kontakta Marika Martin, processledare på DigitalWell Arena: Marika.martin@compare.se

  Läs mer om Asya och ”Close to you”. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.