SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Nu har vinnarna korats i DigitalWell Award

  På sätt och vis finns bara vinnare bland de nominerade i DigitalWell Award. Men nu har fem vinnare korats bland de 16 kandidater som lyfts fram för sina insatser för framtidens hälsosamhälle.

  Framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster är beroende av eldsjälar, visionärer och entreprenörer. DigitalWell Awards syfte är att lyfta krafterna bakom dessa goda exempel.

  I nomineringsprocessen inkom drygt 30 förslag, som sedan bantades ner till fyra kandidater i de fyra olika kategorierna. Kampanjen har fått stort genomslag i DigitalWell Arenas kanaler, där välförtjänta hyllningar mött finalisterna.

  Tufft arbete för juryn

  Nu har vinnarna utsetts. Ett tufft arbete, tycker både Fia Mårdfelt, eHealth Arena, och Anne-Christine Hertz, Leap For Life, som suttit med i juryn.

  – Att utse en slutlig vinnare inom respektive kategori var en utmaning, så många bra initiativ som också adresserar viktiga områden. Samtliga nominerade uppvisar alla ett stort driv, men inte minst ett stort mod och uthållighet. Något som är viktiga komponenter för att lyckas och som vi ser att det finns mycket av hos samtliga som var nominerade. Ett stort grattis till Värmland och Dalarna för många fina initiativ och ett extra stort grattis till vinnarna! säger Fia Mårdfelt.

  – Deras drivkraft är så viktig och ger oss möjlighet att jobba med innovationsarbete för att kunna lösa framtidens utmaningar, säger Anne-Christine Hertz, som tycker att det faktum att tre av vinnarna representerar offentlig sektor är lite extra roligt:

  – Det finns otroligt drivna medarbetare både i regionerna och kommunerna. Det som är så fint är att de fått möjlighet att jobba på ett innovativt sätt och möjliggjort för organisationen att öppna upp för samarbete med näringslivet. Det är viktigt att ha möjlighet att framhäva dem, därför är det så fint med ett sådant här pris.

  Fokus på ungas hälsa

  Insatser för ungas hälsa var också ett tema. Zimify och Ineq Solutions delade ett pris och har båda digitala tjänster som ska minska ungas utanförskap, och Christian Persman är projektledare för en satsning på IoT-teknik för ökad hälsa i skolan.

  – Det som jag tycker är så viktigt med Christians initiativ är att det lyfter IoT-teknik och möter eleverna där de är. Det fyller också två funktioner – det ökar kompetens om elevernas hälsa, men också lärarnas kompetens om IoT. Ungdomars hälsa är en så otroligt viktig fråga, inte minst under pandemin när många har suttit hemma, säger Anne-Christine Hertz.

  Stipendium värt 10 000 kronor

  Vinnarna presenterades ”live” i samband med DigitalWell Arenas partnerträff. Ingela Agnarsson, prisades i kategorin ”Innovation genom Samverkan”. Hon lovade att använda stipendiet på 10 000 kronor för att lyfta Filipstad ännu mer, där hon just nu tillsammans med DigitalWell Arena skapar en ny hälsoarena.

  – Jag blir lite rörd, för att jag tänker att det är naturligt för mig att vi ska jobba så här, men jättekul att fler uppmärksammar det och tycker att det är bra, sa Ingela Agnarsson.

  Här är samtliga vinnare och motiveringar

  Innovationsförmåga genom samarbete
  Vinnare: Ingela Agnarsson, Region Värmland

  Motivering: ”För att ta steg mot framtidens hälsosamhälle krävs engagerade och modiga medarbetare och chefer som visar vägen. Ingela har en ambition att genom förbättrad hälsa utveckla hela samhället. För att göra det bjuder hon in till samarbete med företag, akademi och civilsamhälle. Modet att hitta nya vägar och göra det tillsammans med näringslivet innebär att Ingela är en förebild för många andra. Ensam är inte stark. Ingela är ett bevis på hur en engagerad medarbetare och chef kan påverka utvecklingen i en stor och komplex verksamhet.”

  Individens delaktighet
  Vinnare: Marie Johansson, Karlstad kommun

  Motivering: ” Att vara en brobyggare mellan äldre och digital teknik är verkligen att bidra till framtidens hälsosamhälle. Marie skickar tydliga signaler om att vi tillsammans behöver öka innovationstakten för att stärka individens egenförmåga. Att möta morgondagens utmaningar med dagens lösningar är inte ett alternativ. Marie och Karlstad kommun går i bräschen och vågar både utmana sig själva och andra aktörer att bidra. Det kommer leda till att fler tjänster utvecklas som ökar individens delaktighet.”

  Data och digital teknik
  Vinnare: Christian Persman, Arvika kommun

  Motivering: ” Barn och ungdomars hälsa är otroligt viktigt för vårt framida hälsosamhälle. Att som skolutvecklingsledare driva på att använda data och digital teknik för att förbättra våra barn och ungdomars hälsa är en viktig samhällsinsats. Christians och Arvikas kommuns beslut att tillgängliggöra den nya högstadieskolan för innovation tillsammans med andra aktörer är precis det samhället behöver för att kunna ta tillvara på möjligheterna med data och digital teknik.”

  Tjänsteutveckling och kommersialisering
  Mostafa Ismail, Zimify

  Motivering: ” Mostafa och Zimify adresserar en viktig utmaning i vårt framtida hälsosamhälle. Att kombinera ett stort hjärta med entreprenörskap och driv är en framgångsfaktor. Mostafas affärssinne ger inte bara möjlighet för Zimify att växa utan det möjliggör för många studenter att studera och må bättre, helt enkelt en viktig hållbarhetsfaktor. Hur kan tjänsten användas av fler målgrupper? Vi ser verkligen fram emot att följa Mostafas framtida entreprenörsresa.”

  Sara Lindahl och Sofi Finnstam, Ineq Solutions

  Motivering: ” Sara och Sofi på Ineq solutions har genom sin tjänst adresserat ett viktigt samhällsbehov. De har visat hur viktigt det är att förstå behov och att det är möjligt att som duktiga skolkuratorer kunna hjälpa många andra. Sara och Sofis förmåga att omsätta det i värdeskapande tjänster med stor innovationshöjd är imponerande. Att ta hjälp av expertis och dra nytta av Innovationssupporten och DigitalWell Ventures visar på insikt och samverkansförmåga. Med ett starkt entreprenörskap och ett fantastiskt driv går det att lyckas som entreprenör i Värmland. Vi ser fram emot att följa Sara och Sofi på er framtida resa.”

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.