SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Översättningsapp stöd i vaccinering mot Covid

  Efter det lyckade testet av Care to Translate har Region Värmland fattat beslut om att direktupphandla det digitala översättningsverktyget. Ett separat avtal har även tecknas för att tjänsten ska sjösättas som ett stöd i vaccineringen mot Covid-19.

  Avtalet gäller ett år framåt och gör det möjligt för alla kliniker inom regionen som har ett behov att använda tjänsten. Care to Translate blir också ett stöd i kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter i vaccinationer mot Covid-19. En separat del av avtalet inkluderar att tjänsten ska användas på Värmlands 12 vaccinationscenter, där ingår även ett uppdrag att utbilda personalen i hur verktyget används.

  Care to Translate är en av de tjänster som ingår i DigitalWell Arenas ”Projekt Test”. Den digitala översättningstjänsten har testats av personal på infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, Folktandvården i Kristinehamn och röntgenmottagningarna i Arvika och Torsby. Testet blev mycket lyckat och tjänsten visade sig inte minst uppskattad i många av de korta möten i vården där tolkar normalt sett inte medverkar.

  Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland, var den samlande kraften bakom testet. Hon ser nu fram emot att översättningsverktyget ska tas i drift:

  – Jag är tacksam att jag haft möjlighet att få vara med i ett mycket fint samordnat teamarbete och kunnat stötta Asyl- och flyktinghälsa i testet av översättningsverktyget, som nu är till gagn för patienter och verksamheter.

  Läs mer om testet av Care to Translate i vården.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.