SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena stärker kompetens kring tjänsteinnovation

  DigitalWell Arena har förstärkt teamet med Sandra Eriksson och Jonas Matthing, som båda närmast kommer från RISE Service Labs. De kommer framförallt att jobba med policyfrågor och bygga upp en struktur för nya hälsoarenor.

  När RISE valde att prioritera bort området tjänsteforskning i förhållande till mer tekniska kompetenser avvecklades RISE Service Labs.  Då var Magnus Bårdén, Managing Director för DigitalWell Arena, snabb att agera.

  – Med Sandra och Jonas får vi en djup kompetens och en bred erfarenhet om att bygga strukturer för tjänsteinnovation. Deras kompetens ökar vår förmåga att bedriva ett praktiskt utvecklingsarbete som bygger på vetenskapliga grunder. Jag ser att båda är nyckelresurser för att driva processer som löser våra komplexa samhällsutmaningar, säger han.

  Sandra Eriksson var enhetschef för RISE Service Labs i drygt fem år med fokus på innovation och omställning inom ett flertal områden. I grunden är hon design- och innovationsingenjör.

  Hälsoarenor plattform för samarbete

  Sandra Eriksson har också en bakgrund inom förpackningsindustrin, en industri som genomgår en stor omställning.  Där hade hon uppdraget att få aktörer inom olika sektorer och branscher att samverka och förstå kraften i att arbeta mer behovsdrivet och med användaren i centrum för att skapa värde på nya sätt.
  Övergången från plast till papper ett bra exempel på komplexiteten i en omställningsprocess.

  – Allt händer inte av marknadskrafter, det kräver också ofta att man jobbar parallellt med lagar eller rekommendationer och normer, säger Sandra Eriksson.

  – Det handlar mycket om beteende och om hur vi kan skapa förutsättningar för att vi kan göra bra val. I butikerna ser vi mer och mer att vi handlar med egen korg eller kasse. Corona, online-handel och platskasseskatten har lett till en bred beteendeförändring. Det kan direkt jämföras med förändringar även på hälso-området.

  Hur DigitalWell Arena kan bidra till nya digitala hälsotjänster tror hon lika mycket är en beteende- som teknikfråga. Därför behöver ”hälsoarenor” skapas där olika aktörer kan samverka och hitta strukturer för innovation.

  – Vi behöver hitta former för nya samarbeten, hälsoarenorna blir en sådan plats. En plats där vi på nya sätt kan utveckla arbetssätt och metoder, policys, data, samt mäta och förstå effekter på samhällsnivå, säger Sandra Eriksson.

  Vill öppna för näringslivets innovationskraft

  Jonas Matthing har i 20 år jobbat med FoU-projekt på CTF, VINNOVA, Malmö universitet och RISE, flera med koppling till hälsa, och är i grunden expert på marknader. Han var också delaktig i den ansökan som gjorde att DigitalWell Arena landade i Värmland.

  Den senaste tiden har Jonas Matthing jobbat en hel del med omställningen till ett fossilfritt flyg. I grunden tycker han att det arbetet har likheter med transformationen till en mer proaktiv och digital hälso- och sjukvård.

  – Det centrala är hur man jobbar med förflyttningen, hur man bygger en ny marknad, organiserar om en bransch eller förändrar policys. Det handlar i grunden om människor som fattar beslut – då måste man jobba med människors beslutfattande, säger Jonas Matthing.

  En fråga i policyarbetet som han tror blir extra viktig är att öka acceptansen för innovation från näringslivet i offentlig sektor, i synnerhet kopplat till hälsa. KRYs omdiskuterade intåg i vården tycker han är ett exempel på det.

  – Vi måste jobba med de normerna, försöka pinpointa vad de består i och hur de uttrycker sig. Det viktiga är kvaliteten och resultatet, inte vem som utför insatserna, och det ansvaret för hälso- och sjukvården är inget det offentliga ska avhända sig.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.