SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digital workshop: trygghetsskapande digitala lösningar

  Har du idéer om hur vi kan göra trygghetsskapande digital teknik mer tillgänglig för våra äldre?

  Jobbar du på ett företag eller är entreprenör med kunskap och intresse om digitaliseringens möjligheter? Kanske jobbar du inom vård och omsorg eller studerar inom någon av dessa områden? Vi vill gärna ta del av dina tankar och din kunskap!

  Utmaningen

  Allt fler äldre efterfrågar idag tillgång till välfärdsteknik för att bibehålla sin egenförmåga och självständighet i hemmet längre. De upplever ofta idag att det är svårt att få individanpassad hjälp och vill känna sig mer delaktiga i de beslut som tas kring deras hjälpmedel.

  Hur skulle en digital lösning kunna göra välfärdsteknik mer tillgängligt och därmed skapa en tryggare tillvaro för våra äldre?

  Digitalt och tvärfunktionellt

  Caset ”Mer tillgänglig välfärdsteknik” är ett innovationscase som Region Dalarna driver inom projektet DigitalWell. Efter ett grundligt arbete där vi undersökt behovet hos denna målgrupp, anhöriga och personal inom området är vi nu redo för att börja titta på idéer till lösningar på denna utmaning.

  Vi gör detta i workshop-format där deltagare från företag, start ups, offentlig sektor, akademin och civilsamhälle får möjligheten att samarbeta och även nätverka.

  Denna unika kombination av kompetenser med många olika perspektiv öppnar upp för nytänk och spännande idéer som vi hoppas kan tas vidare efter denna workshop.

  Med respekt för det rådande läget med Covid-19 kommer vi endast att erbjuda digitalt deltagande. Du är naturligtvis välkommen att delta oavsett var du befinner dig fysiskt.

  Inga speciella förkunskaper krävs inför denna workshop.

  Läs mer om caset ”Mer tillgänglig välfärdsteknik”

  Program

  0815 – 0830 kaffe och digitalt mingel

  0830 – 0845 Introduktion till caset ”Mer tillgänglig välfärdsteknik”

  0845 – 1015 Workshop

  1015 – 1030 Summering

  Välkommen att skapa morgondagens lösningar!

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.