SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Psykbryt satsar 500 miljoner på att stärka barns och ungas psykiska hälsa

  I kampanjen ”Psykbryt” vill Allmänna arvsfonden stötta projekt som motverkar psykisk ohälsa hos barn och unga. Totalt finns 500 miljoner kronor i utlysningen, som riktas mot icke vinstdrivande organisationer och ideella föreningar.

  De projekt som beviljas medel ska vara nyskapande och stärka barn och unga. Det kan exempelvis handla om att motverka mobbning, ensamhet och isolering eller att utveckla fysiska eller digitala mötesplatser.

  Förutom projektstöd kan även lokalstöd beviljas. Det handlar om ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler som möjliggör olika verksamheter för barn och unga, till exempel inom idrott eller kultur.

  För att få pengar måste projektet uppfylla Allmänna arvsfondens tre grundkriterier. Det betyder att projektet ska vara nyskapande och utvecklande, att barn och unga ska vara delaktiga samt att det ska finnas en plan för projektet att överleva efter det att Arvsfondens pengar tagit slut.

  Stöd kan som längst ges till ett projekt under tre år.

  • Läs mer om ”Psykbryt” på Allmänna arvsfondens sajt.        
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.