SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Innovationsforum kan ge insikt om offentlig sektor

  Många idéer på digitala hälsotjänster i DigitalWell Arena riktas mot offentlig sektor. Thomas Wernerheim jobbar för att öka insikten om vad som krävs för att lyckas. Bland annat via tjänsten Innovationsforum, där företag och entreprenörer kan få värdefull input.

  Thomas Wernerheim är digital verksamhetsutvecklare i Karlstad kommun och en del av DigitalWell Arenas Innovationsråd. Där bedöms samtliga förfrågningar om stöd till företag och entreprenörer som kommer till DigitalWell Innovationssupport.  Hittills har drygt 40 ansökningar om nya digitala hälso- och välfärdstjänster beviljats någon form av stöd.

  – Man kan konstatera att det finns många människor i Värmland som har goda idéer och gärna vill göra något bra av det. Det bådar gott för ett mer utvecklat innovationssystem i regionen och ett blomstrande näringsliv, säger Thomas Wernerheim.

  Måste finnas ekonomisk bärkraft

  En återkommande frågeställning i Innovationsrådet är dock om en idé kan tas vidare till en livskraftig produkt eller tjänst. 

  – Det jag har saknat en del är att många inte tänker på pengar och affären. Många drivs av intresse, kunskap och engagemang i ett område men glömmer att det måste finnas ekonomisk bärighet.

  Och en utmaning med offentlig sektor, som potentiell kund, är både den ekonomiska styrningen och upphandlingen.

  – Vi bestämmer långt i förväg hur mycket pengar man ska spendera och på vad. Strukturen bygger på att sätta upp målbilder och hela styrningen bygger på att nå de målen, säger Thomas Wernerheim.

  – Det är en struktur som bygger på kontroll, och kontroll och innovation fungerar ganska dåligt. Sen menar jag förstås inte att det ska vara hela havet stormar, men i nån mening handlar det om att ta kontrollerade risker och jobba systematiskt med innovation för att nå bättre resultat. Vi ska också komma ihåg att många verksamheter är lyder under rigid lagstiftning, vilket såklart försvårar.

  Behöver kugga i behov och system

  För nya digitala tjänster och produkter som riktas mot offentlig sektor gäller det också att de måste kugga i de system och behov som finns.

  – Där har vi som offentliga aktörer ett stort ansvar i att släppa in innovatörer och entreprenörer så att dom kan på riktigt förstå vår verksamhet, våra utmaningar, behov och lära känna användarna och den ”arkitektur” man behöver kunna existera i.

  Thomas Wernerheim, digital verksamhetsutvecklare i Karlstad kommun och medlem i DigitalWell Arenas Innovationsråd.

  En tjänst i DigitalWell Innovationssupport för att skapa sådana kontaktytor kallas Innovationsforum i offentlig sektor. Innovationsforumet ger entreprenörer och företag tillfälle att verifiera sin tjänst och få tips inför vidare utveckling tillsammans med offentlig sektor.

  Behöver nya samarbetsytor

  Thomas Wernerheim har medverkat i en sådan workshop med en entreprenör, som genom AI försöker att göra tidiga prognoser om vilka elever som kan få problem att klara kunskapsmålen i matematik.

  – Idén är i sin natur utforskande och vi vet inte riktigt vilken data som kan ge oss nytta, det måste vi ta reda på, säger Thomas Wernerheim.

  – För mig är casen i Innovationsforum lika mycket ett sätt att utveckla och testa ett systematiskt innovationsarbete i Karlstads kommun. Ska man generalisera är vi som koncern inte speciellt duktiga på att skapa ytor där olika aktörer möts för att skapa någon form av insikt och tillsammans lösa utmaningar.

  Vad tror du behövs i offentlig sektor för att verkligen ge möjlighet för innovatörer att bidra?

  – Dels behövs det någon i den roll som jag har, en mottagare och lots som kan leda rätt i den här stora organisationen. Och för att en verksamhet ska ta sig an något så krävs människor där som har synsättet: att det ska vi testa, och en struktur kring det.

  Här kan du läsa mer om vilket stöd DigitalWell Innovationssupport kan erbjuda och vilka kriterier du behöver uppfylla för att ta del av det.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.