SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Nytänkande som ger offentlig sektor tid för innovation

  Det strategiskt utvecklingsarbete har i många offentliga verksamheter fått stå på vänt under Coronapandemin. Samtidigt har digitala tjänster fått ett genomslag. Nu erbjuder DigitalWell och DigitalWell Arena en utbildning för nytänkande och innovation, där man genom samverkan kan dra nytta av den snabba teknikutvecklingen.

  Utmaningar som globaliseringen och urbaniseringen behöver fortfarande adresseras i byggandet av en hållbar välfärd. Nu behöver kommuner, regioner och myndigheter åter säkra det strategiska perspektivet och ta ordentliga utvecklingskliv för att möta utmaningarna och dra nytta av den snabba teknikutvecklingen i samverkan med företag.

  DigitalWell och DigitalWell Arena erbjuder därför i samarbete med Dialogmakarna ett utbildningsprogram för team inom offentliga verksamheter som menar allvar med att skapa bästa förutsättningarna för morgondagens välfärd.

  Kan generera helt nya lösningar

  Niklas Tideklev, innovationsledare på Dialogmakarna menar att det offentliga behöver fokusera både på operativa problem och strategiska utmaningar. Organisatorisk tvåhändighet är en nyckelfaktor för att kunna möta utmaningarna och nå effekt.

  – Det går inte längre att enbart fokusera på problem som uppstår här och nu. Kommuner och regioner behöver också blicka ett antal år framåt och fokusera på utmaningar de står inför på några års sikt. Hur ser exempelvis den demografiska utvecklingen ut och hur påverkar det behovet av välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg, säger Niklas Tideklev och fortsätter:

  – När det offentliga delar med sig av vad de vill, vart de vill och vad de behöver uppnå för företagen så kan det stimulera till nytänk, så väl för företagen som för den egna verksamheten. En innovationskraft som kan generera helt nya typer av lösningar och innovationer som vi behöver i en tid när andelen äldre och yngre i befolkningen ökar mer än den arbetsföra befolkningen.

  Niklas Tideklev och Jenny Engström.

  Coronapandemin har på många sätt inneburit en ökad digital mognad och en öppenhet för att använda digitala lösningar. Det är något som kommuner och regioner behöver dra nytta av.

  – Det har inte saknats tekniska lösningar tidigare, däremot mognad och incitament för att ta till vara på möjligheterna, säger Jenny Engström, VD på Dialogmakarna.

  – På många håll arbetas det med verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar, men det räcker inte till längre – vi behöver ta ordentliga utvecklingskliv. Många av dessa innefattar att dra nytta av teknikens möjligheter. De sägs att världens övergång till att mötas digitalt gjorde att sju års förändring gick på sju veckor.  Corona har gjort att vi passerat en tröskel och därmed är nya dörrar öppna.

  Upphandlare behöver komma in tidigare

  Utbildningen går igenom verktyg för att bjuda in till och säkra nytänk inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete

  – Utbildningen är en viktig pusselbit i offentlig sektors väg mot att hitta hållbara arbetssätt och modeller som gör att vi på riktigt kan hantera de samhällsutmaningar vi ser redan idag. Den interna dialogen behöver utvecklas inte bara utifrån vad man pratar om, utan också utifrån vem man pratar med och hur man gör det, oavsett om det avser dialog mellan operativ, strategisk nivå eller mellan skilda verksamhetsområden, säger Marie Granander, Process Manager på Compare.

  Inte minst de som jobbar med inköp och upphandling har mycket att tillföra om den dialogen verkligen fungerar.

  – Upphandlarna kommer ofta för sent in i processen. Det finns många olika möjligheter som betydande delar av utvecklingsarbetet och upphandlingsarbetet kan göras i dialog med företag för att höja blicken och på riktigt skapa innovationsutrymme i både tanke och handling, säger Jenny Engström.

  – Ett innovationsutrymme som utvecklar så väl välfärden som näringslivets konkurrenskraft.

   

  En digital frukostträff, som är kostnadsfri, kommer att hållas digitalt den 3 september. Den ger en bra ingång till utbildningen på samma tema, med start 17 september.

  Här hittar du mer info om både innehåll och hur du gör för att anmäla dig:

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.