SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Uppdaterad Innovation Hub redo för nypremiär

  Det fysiska mötet har fått stå tillbaka medan det digitala vunnit mark under coronakrisen. Samtidigt har de sista pusselbitarna fallit på plats i DigitalWell Innovation Hub – en arena för innovation som hanterar både uppkopplade och analoga sammankomster.

  DigitalWell Innovation Hub är en plats där man kan bryta sig ur sina vanliga hjulspår och samverka med andra på neutral mark. I hubben ska offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, studenter, entreprenörer och näringsliv kunna jobba med innovation över gränserna för att lösa samhällsutmaningar med hjälp av digital teknik. 

  – Vi erbjuder en fysisk plats för innovation och samverkan, där man inte ska vara rädd för att dela med sig av sina idéer. Mod, nyfikenhet och öppenhet är viktiga faktorer för utveckling och att skapa innovation, säger Marie Granander, processledare för DigitalWell.

  DigitalWell Innovation Hub invigdes redan i mitten av februari. Därefter hann ett par aktiviteter genomföras, innan coronakrisen lade en våt filt över möjligheterna till fysiska möten.

  Under de månader av karantän som sedan förflutit har teknisk utrustning för presentationer, livestreaming och videkonferenser kommit på plats. Så när Innovation Hub på sätt och vis nyöppnar inbjuder den också de som vill medverka på distans. Där finns även en hörslinga som hjälpmedel för personer med hörselnedsättningar.

  Trots att möjligheterna till fysiska möten varit begränsade har redan ett antal intresseförfrågningar inkommit om att använda DigitalWell Innovation Hub.

  – Det digitala mötet har fått ett enorm push i och med coronakrisen. Samtidigt kommer det alltid att finnas ett behov av fysiska möten – och här kan vi få de världarna att mötas, säger Marie Granander.

  Det kostar inget att boka lokalen, som är tillgänglig för de flesta sammanhang där frågan om hur digitalisering kan bidra till ökad hälsa är i fokus. Hubben är designad för att flera aktiviteter ska kunna pågå parallellt och rymmer större grupper. Det gör att den är lämplig för allt från föreläsningar till utbildningar och seminarier. Det finns också en scen med sittplats för cirka 30 personer och ett avskilt rum för samskapande i mindre grupp.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.