SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Extern kompetens till småföretag ska ge nya medicintekniska produkter

  En utlysning från Medtech 4Health gör det möjligt för mikro- och småföretag att söka medel för att anlita extern kompetens. Syftet är att hjälpa företag att komma ut med innovativa medicintekniska produkter och överföra kompetens som långsiktigt stärker företaget.

  Utlysningens totala budget är fyra miljoner kronor. Ansökningsperioden öppnade 10 februari och en första deadline är 4 maj. Därefter finns ytterligare två ansökningsperioder innan utlysningen stänger 29 oktober.  Varje företag kan söka stöd på upp till 200 000 kronor, dock är stödnivån begränsad till maximalt 50 procent av den totala projektbudgeten.

  Projektet får pågå i maximalt år och ska arbeta med att utveckla en nyskapande medicinteknisk idé som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården eller omsorgen.

  Kompetensförstärkningen ska ge bestående effekt i företaget efter att projektet avslutats, såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen stärkts. 

  Här hittar du mer information om den aktuella utlysningen:
  Kompetensförstärkning i småföretag 202

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.