SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Datadrivet projekt för att hindra kroniska sjukdomar

  DigitalWell Arena har tillsammans med projektet Rinaldo ansökt om att driva en tvåårig satsning inriktat mot preventiv, digital vård. Syftet är att genom insamling av data på individnivå tidigt försöka hindra eller minska bördan av kroniska sjukdomar.

  Bakom ansökan till Vinnovas program för utmaningsdriven innovation står Region Västerbotten inom ramen för projektet Rinaldo, där DigitalWell Arena går in som partner. Rinaldo är en annan Vinnovafinaniserad satsning.

  DigitalWell Arenas mål är att inom ramen för det gemensamma projektet arbeta med främst utveckling av datainsamling och datainfrastruktur. Mycket tyder på att rätt data på individnivå skulle kunna leda till prevention av ohälsa och i grunden påverka hälso- och sjukvårdssystemet till att bli mer proaktivt. 

  Dagens sjukvård får ofta bara en ögonblicksbild av patientens beteende och annan hälsorelaterad information. Genom att uppmärksamma tidiga varningstecken för ohälsa skulle fler människor kunna bibehålla god hälsa, samtidigt som vården avlastas.

  För att öka möjligheterna till förebyggande insatser finns även en ambition att i projektet arbeta med data kopplat till livsstil, inhämtad på frivilliga basis, som kan påverka hälsan. Det kan exempelvis handla om ofrivillig ensamhet, sexual- eller drogvanor.

  Kan ge individer händelseutlösta meddelanden

  Det gemensamma projektet bygger på att inhämta individdata, utvärdera dessa och implementera lösningar utifrån en digital plattform. Det skulle göra det möjligt att säkrare använda data för att engagera patienter med händelseutlösta, personliga meddelanden och uppmuntra till bättre levnadsvanor.

  – Genom att ingå som partner med Rinaldo och deras kompetens möjliggör vi en snabbare uppbyggnad av arbetet med förebyggande hälsa, utifrån användardriven innovation, i verkliga testmiljöer. Med DigitalWell Arenas nära kopplingar till näringslivet så kompletterar vi varandra i ambitionen att skapa framtidens hälsotjänster – där individen håller i rodret, säger Cecilia Karlsson, innovationsledare på DigitalWell Arena.

  Sensorteknik som stöd för äldre

  DigitalWell Arena har inom projektet förberett ett case inriktat mot att förebygga ohälsa hos äldre med hjälp av lösningar baserade på IoT- och sensorteknik. Sensorer i hemmet skulle bland annat kunna bidra med data om äldres rörelser och medicinintag, för ökad trygghet och en mer proaktiv läkemedelshantering. Det kan även handla om att installera enkla verktyg för digital kommunikation som ger ökad trygghet.

  Ansökan till Vinnova skickades in i mitten av mars och besked om projektet beviljas anslag väntas under Maj månad.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.