Tillbakablick på första året för DigitalWell Arena

DigitalWell Arenas första år har varit starkt präglat av att  bygga nätverk och skapa en väl fungerande organisation. Här hittar du en länk till verksamhetsberättelsen för 2019, där du får en summering av vad som hänt.

Verksamhetsberättelse, DigitalWell Arena 2019

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.