SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Livia Holm i styrgruppen och nytt advisory board

  Digitalwell Arena förstärker sin organisation på flera olika plan. Livia Holm tar plats i styrgruppen och dessutom har ett nytt advisory board skapats för att agera bollplank och lyfta kritiska frågeställningar.

  Livia Holm, policy- och utvecklingschef för den digitala vårdcentralen KRY, blir den sista pusselbiten för att göra Digitalwell Arenas styrgrupp komplett. Faktum är att platsen har varit vakant en tid, eftersom man varit ute efter att fånga upp vissa spetsegenskaper. Egenskaper man nu anser sig ha hittat hos Livia Holm.

  – Ville ha en kompetent person från näringslivet med ett nationellt perspektiv och som är en del av den utmaning vi står inför; att skapa framtidens hälsotjänster, säger Magnus Bårdén, innovationsledare på Digitalwell Arena.

  Livia Holm ser fram emot sitt nya uppdrag, inte minst då hon tycker att en samlande kraft för entreprenörer som riktar sig mot hälsosektorn är viktig, inte minst i kontakten med offentliga aktörer.

  – Du kan ha en otroligt bra tjänst eller produkt, men du får ett problem om verksamheten inte får förutsättningar att skalas upp. Det som attraherar med Digitalwell Arena är att det är ett försök att skapa ett ekosystem där man kan utveckla de här tjänsterna för uppskalning, säger Livia Holm.

  Marie Grannander, Lina Svenberg, Cecilia Karlsson, Livia Holm och Magnus Bårdén.

  Även Digitalwell Arenas basorganisation förstärks med två nya namn. Marie Grannander, som närmast kommer från en roll som digitaliseringsstrateg i Eda kommun, kommer att axla en koordinerande roll för processledningen. Lina Svensberg, sedan tidigare aktiv inom Digitalwell, kommer att ansvara för arbetsområdet om entreprenörskap, kommersialisering och uppskalning.

  Granskande funktion

  På strukturnivå har dessutom ett nytt advisory board skapats. Gruppen består av personer med spetskunskaper från både akademin, näringslivet och det offentliga. Huvuduppgiften blir att agera bollplank till styrgruppen och de olika arbetsgrupperna – med mandat att ta upp för satsningen kritiska frågeställningar.

  – Vi tror att vi blir bättre tillsammans, att vi kompletterar och stärker varandra. Men vi hoppas också att ni kan hjälpa till att granska, eftersom vi springer på väldigt många olika bollar i den här satsningen, sa Cecilia Karlsson, processledare för Digitalwell Arena, när advisory board samlades till ett första möte.

  Där fick gruppmedlemmarna chansen att lufta sina funderingar om Digitalwell Arena. En återkommande tanke var att även om satsningen sträcker sig många år framåt i tiden behövs även ett mer kortsiktigt fokus.

  – Det får inte bara blir att vi lackar om karossen, vi måste hitta ner till det som faktiskt driver verksamheten. Det behöver också få effekter här och nu, och det handlar inte om att säga upp vårdpersonal utan att få deras tid att räcka till, säger Mikael Borén, IT-chef för Region Värmland.

  Fokus på preventiva insatser

  En annan viktig pusselbit, som flera påtalade, är vikten av att hälso- och sjukvården måste bli mer preventiv.

  – Där är vi i behov av en succé, där vi kan visa på en förflyttning. Sådana resultat finns till exempel inom specialistvården, där man gör kontinuerliga framsteg, men när det gäller hur vi organiserar vården, vilket det i stor utsträckning handlar om när vi pratar prevention, så saknar vi ofta stora, tydliga framsteg, sa Jonas Matthing, doktor i företagsekonomi, RISE.

  Magnus Bårdén och Cecilia Karlsson framför Arenans nyskapade advisory board, som samlades till ett första möte i början av februari.

  Slutligen fick den nya grupperingen en dragning av Henrik Ahlén, e-hälsostrateg på CGI, som jobbar med en förstudie kring hur Digitalwell Arena kan jobba med datainfrastruktur. Även här anses en möjlig huvudinriktning vara hur insamling av data och screening kan hjälpa till att korta tiderna för att ställa diagnoser och identifiera riskgrupper. Det skulle exempelvis kunna ske genom att involvera delvis nya aktörer i vårdkedjan, som tandvården, socialtjänsten och skolan.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.