SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Studenter fick nya perspektiv på upphandling

  Frågan om upphandling är viktig för att ge utrymme för nya innovationer i välfärden. I en workshop på Karlstads universitet inspirerade DigitalWells processledare studenter i att upphandla digitala lösningar för att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö.

  Workshoppen var ett moment i kursen Anskaffning av IT-system, och gavs för studenter på programmen IT-design och Webbutvecklare. DigitalWells processledare Marika Martin och Malthe Vesström hade konstruerat övningar där studenterna fick i uppdrag att utforma krav för en digital lösning som uppmuntrade till fysisk aktivitet på en arbetsplats, utifrån ett givet scenario, för att förebygga ohälsa.

  Kursledaren Linda Bergkvist tillsammans med DigitalWells processledare Malthe Vesström, Marika Martin och Johan Håkansson, praktikant på Compare.

  – Bara offentlig sektor i Sverige upphandlade för 683 miljarder år 2016. Det är omfattande belopp som kan användas för att påverka samhället i en hållbarare och hälsosammare utveckling. Att tidigt skapa medvetenhet hos studenter kring upphandling som ett medel för att driva innovation mot ett mer hälsosamt samhälle, är därför ett långsiktigt och viktigt arbete, säger Malthe Vesström, processledare för DigitalWell.

  I DigitalWell ligger fokus på att utveckla digitala lösningar som svarar mot offentlig sektors utmaningar inom välfärden. Men innovativa och kreativa användarvänliga tjänster för framtidens hälsosamhälle är också beroende av hur styrd en upphandling är.

  – Öppna krav i en upphandling skapar större möjligheter för innovation och nytänkande, säger Marika Martin, processledare i Digitalwell.

  Upphandlingsexpert på plats

  Linda Bergkvist, lektor i informatik, är kursansvarig och dessutom en av forskarna som är aktiv inom DigitalWell. Tidigare år har både representanter från näringslivet och offentlig sektor involverats i momentet om upphandling. Upplägget med en workshop, där studenterna fick identifiera krav på en digital tjänst för ökad fysisk aktivitet för att därefter reflektera kring vilka konsekvenser kraven får för upphandlingen var nytt för i år.

  – Upplägget uppskattades i stort av studenterna, där flera angav att de tyckte att det var kul och lärorikt att arbeta med ett konkret case kopplat till upphandling, säger Linda Bergkvist.

  I workshoppen deltog även Fredrik Persson Jonhed, upphandlare på Karlstads universitet, för att bidra med expertis och agera bollplank. Ett återkommande råd han gav var att inte fokusera för mycket på lösningar i upphandlingen, utan istället ställa upp krav som adresserar behov och önskad effekt. I det här fallet bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro.

  – Att ha en expert närvarande vid workshoppen visade sig vara mycket lyckat, framförallt då det gav möjlighet för studenterna att få direkt återkoppling på frågor kring upphandling samt konkreta råd på tillvägagångssätt, säger Linda Bergkvist.

  Moa, Sandra, Monika, Johan och Emma läser kursen Anskaffning av IT-system och deltog i workshoppen. De tyckte att det var kul att jobba med upphandling kopplat till ett konkret case.

  Det regionala EU-projektet DigitalWell är ett samarbete mellan Compare, Karlstads kommun, Region Värmland, Karlstads universitet, Landstinget i Dalarna, Region Dalarna, Friskvården i Värmland, Almi samt Tieto. Projektet pågår mellan 2017 – 2019. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.