Civic tech: digitala tjänster ska bygga förtroende i samhället

Under etiketten ”civic tech” söker Vinnova nya, digitala tjänster som stärker förtroendet mellan offentlig sektor och medborgare. Utlysningen är öppen till augusti 2020.

Vinnova söker efter spetsprojekt vars resultat har förmåga till uppskalning, spridning och att komma i bred användning. Målet med de projekt som får bidrag ska vara att utveckla redan långt gångna prototyper, där dessa ska kunna presenteras på ett event i slutet av projekttiden på maximalt 15 månader.

Vi bedömning av ansökningarna kommer Vinnova att sätta stort värde på projekt som fördjupar medborgarnas engagemang för det offentliga och öppnar upp den offentliga förvaltningen.

I projektet ska det ingå minst två parter som representerar olika sektorer och som samverkar för innovation, inte bara för att köpa in tjänster.

Definitionen av civic tech är i sammanhanget följande:

”Användning av digital teknik för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Det uppnås genom att fördjupa medborgarengagemanget för det offentliga, öppna upp den offentliga förvaltningen och nyttja digital teknik som en hävstång för en ny generation medborgarnära tjänster.”

Ett projekt kan som mest få bidrag på 2 miljoner kronor, beroende på projektens storlek. Stödnivån varierar men nystartade företag, ideella föreningar, forskningsorganisationer och offentliga organisationer kan få 100-procentigt stöd.

Sista ansökningsdatum är 26 augusti 2020.

Här hittar du mer info om utlysningen.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.